Елисавета Багряна

Елисавета Багряна; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Елисавета Любомирова Белчева
ПсевдонимЕлисавета Багряна
Родена
гр. София
Починала
гр. София
Жанроведрами, поезия, портрети, пътеписи, рецензии, фейлетони
ИзданияБългарски воин, Демократически преглед, Детска радост, Ек, Златорог, Обществена мисъл, Септември/ Летописи, Съвременна мисъл, Вестник на жената, Жената днес, Зора, Съвременник, ЛИК, Народен глас, Съвременник

Багряна, Елисавета (псевд. на Елисавета Любомирова Белчева) (София, 16.04.1893 – София, 23.03.1991). Започва образованието си в София, а през 1906, след като завършва прогимназия, се премества със семейството си в Търново. След едногодишен престой през 1907 се преселва за кратко в Сливен, родния град на баща ѝ, а през 1908 се връща в София, където се записва в Първа софийска девическа гимназия (1908–1910). През септември 1910 постъпва като прогимназиална учителка в село Афтане (дн. Недялско, Ямболска област). През септември 1911 записва славянска филология в Софийския университет. Дружи с млади писатели и поети: Георги Райчев, Димчо Дебелянов, Константин Константинов, Димитър Подвързачов, Христо Ясенов, Димитър Йовчев, Коста Кнауер и др. Приятелството ѝ с Йордан Йовков влияе силно върху началото на творческия ѝ път. През 1915 Багряна напуска университета и в периода 1915–1917 учителства във Враца, после в Кюстендил (1917–1919).

На 15 май 1915 в сп. „Съвременна мисъл“ се появява първата ѝ публикация – стихотворението „Вечерна песен“ (год. IV, № 33), подписано с името Л. Белчева. Същата година в „Съвременна мисъл“ е публикувано и стихотворението „Защо“ (год. IV, № 36). От септември 1921 Багряна сътрудничи редовно на „Вестник на жената“ със стихове, проза и преводи. Подписва се Елизабета Б. Пръв отбелязва творческите ѝ стъпки Йордан Стубел (с няколко реда в статията си „Българката като културен фактор“ от 14 януари 1921), а в бр. 75 от 21 октомври 1922 на „Вестник на жената“ се появява и първата рецензия за нея от Константин Константинов.

През 1922 поетесата започва да печата и в сп. „Златорог“ (год. ІІІ, № 9), където цикълът ѝ „Юг“ се появява с псевдонима Багряна. Същата година превежда и публикува стихове на Анна Ахматова и Марина Цветаева. В „Златорог“ се появяват последователно стихотворни цикли, които основополагат бъдещите стихосбирки на Багряна. От 1923 печата още в сп. „Обществена мисъл“, в седмичника „Български войн“, в. „Народен глас“, сп. „Ек“, сп. „Демократичен преглед“, сп. Съвременник“ и др. През 1924 е и дебютът ѝ в детската литература в сп. „Детска радост“ (№ 3) със стихотворението „Юнак Любчо“.

През февруари 1924 Багряна получава награда за поезия на Литературния комитет при Министерството на народното просвещение за стихотворението „Кукувица“. През април 1924 е приета в Съюза на българските писатели, а на 2 декември участва за първи път в литературно четене пред публика, организирано по повод 10-годишнината от смъртта на Яворов. През април 1925 получава наградата за поезия на Министерството на народното просвещение за 1924. На 18 декември 1927 излиза от печат първата ѝ книга – „Вечната и святата“ (издание на авторката). През 1931 е публикувана първата ѝ сбирка за деца – „Търкулната годинка“.

Багряна е автор на над 16 стихосбирки, както и на малките поеми „Самолет за Москва“ (1953) и „Влак“ (1955). Прави опит в драматургията в съавторство с Матвей Вълев (пиесата „Госпожата“ (1938); радиопиесата „Знамето“ (1939), недовършената пиеса „Чудакът“). Пише още и пиесата за деца „Чуден сън. Сред насекомите“ (в съавторство с М. Попова, 1952).

Багряна е автор на пътеписи, фейлетони, критически статии и бележки, обзори. През 1930 във в. „Съвременник“ (№ 2) излиза пътеписът ѝ „На крилете на „Сидна“. По въздушния път София – Париж“, а през 1931 във в. „Зора“ – фейлетонът ѝ „Група обесени пред вратата на Министерството на просветата“. През 1936 в сп. „Златорог“ е публикуван пътеписът ѝ „С бележник във въздуха“. Във „Вестник на жената“ и в списанията „Жената днес“ и „ЛИК“ печата рецензии, обзорни статии, литературнокритически портрети, отзиви за пътувания.

Багряна развива и значима преводаческа дейност: първият ѝ превод е на разказа на Алфонс Доде „Три гарвана“ в „Сборник за детски забавления“ (Пловдив, 1909). Следват преводи на Ф. М. Достоевски, Е. Басан, Я. Седерберг, А. Ахматова, М. Цветаева, Р. Драйнац, И. Цанкар, В. Незвал, Я. Рицос, П. Елюар, В. Тулбуре, Д. Максимович и др.

През 1930 Багряна участва в създаването на Клуба на българските писателки. През октомври 1940 заедно с група общественици и интелектуалци подписва апела до Народното събрание в защита на българските евреи. Участник в конгресите на ПЕН-клубовете в различни точки на света. През 1952 е назначена за редактор и член на редколегията (до 1976) на сп. „Септември“, където в продължение на 25 години завежда отдел „Поезия“. Багряна е не само новатор в българската поезия, но има и принос в българското образование като съставител на христоматии и читанки (съвместно със Стилиян Чилингиров, Ангел Каралийчев и др.), одобрени от Министерство на народната просвета и неколкократно издавани. Автор заедно с Младен Исаев и Никола Фурнаджиев на химн на НРБ.

В ранната си поезия Багряна се влияе от Ахматова, Блок, Маяковски, Тютчев и др.; творчески стимули са приятелството ѝ с Йордан Йовков, дълбоката интелектуална връзка с Боян Пенев, Раде Драйнац, Изидор Цанкар, Матвей Вълев и др.

Багряна е сред поетическите фигури, които през 20-те и 30-те години реформират естетическите и ценностните критерии на българската поезия. Първите ѝ стихове осъществяват хуманистичната психологико-изповедна, философско-рефлексираща линия в движението към нов реализъм, развиват поетиката на предмета и делника. Усетът към индустриалното като реалия и техника на стилизиране я сродяват с авангардисткото поетическо мислене от началото на 20-те години, а образите, настроенията и езикът на стиховете ѝ от 30-те и 40-те години я свързват с поезията на Божидар Божилов, Веселин Ханчев, Иван Пейчев, Александър Вутимски, Блага Димитрова, Радой Ралин, Георги Джагаров, Станка Пенчева и др.

Поезията на Багряна е преобладаващо философска, тя е силно лиризиран, но и ясно артикулиран размисъл върху човека и неговия свят. Цикличната структура на стихосбирките ѝ възпроизвежда виждането ѝ за кръговостта на времето и цялостността на Аза. От първата ѝ стихосбирка „Вечната и святата“ до последната – „На брега на времето“ Багряниният човек търси да завърши себе си чрез откриването си в произхода – личен и националноколективен. Мисълта, чувството и споменът преодоляват физическите граници и успоредяват времената; сетивата са верният пътеводител през разполовения на добро и зло човешки свят. Тоталността на човешко битие е възможна в раждащите начала: любов – жена – майка – родина – природа, които са положени в целия поетически масив на Багряна, те задават и антивоенния патос в стиховете от „Мост“ и „Пет звезди“. Цикличното време – вечност в женското начало се отлива в образите на майката, жената икона, болярката отшелница, господарката на просторите, странстващата жена.

Импулсът за движение е органичен за цялото поетическо творчество на Багряна. Той се разширява в копнеж по мимолетност, анонимност, непринадлежност, в опит за създаване на нови идентичности. Лирическият Аз често излиза от колективното място на личния и националния род, притеглен от анонимното място на универсалночовешкия. Затова и нeродното място е далечното свое място, което притегля („SOS“, „Зовът на морето“). Пътуванията, които Багряна често документира, се разтварят в драматичната едновременност на желанието за оставане в чуждата земя и усещането за пъпна свързаност с родината. Двойствено е и отношението към мегаполиса в стиховете на Багряна: човекът е едновременно увлечен от движението и изолиран. Поетическите ѝ визии хармонизират културните реалии – селото и града, природата и техниката, примитива и културата.

Мотивите за раждащото слово и идентичността на поета преминават през целия творчески масив на Багряна. Проблематизирана е автентичността на живеенето чрез книгите, в което търсенето на смисъл убива смисъла.

Стиховете на Багряна за деца се отличават с ярка хумористична интонация и ритмично богатство, честа е диалогичната структура, чрез която поетесата споделя с детето своите открития, стимулира асоциациите и въображението му.

Стихотворенията на Багряна са написани с художническо виждане, впечатляват с картинни стилизации, с търсене на конкретния предметен детайл, осезаемата текстура. Изпитва различни стихотворни ритми и организации на строфата: класическият стих от първата ѝ стихосбирка естествено прелива в свободния стих – със „Звезда на моряка“ той навлиза в българската поезия.

Багряна е лауреат на Димитровска награда (1950), орден Народна република България, II степен (1953), орден Народна република България, I степен (1959), ордени Георги Димитров (1967, 1968, 1973), удостоена е със званията Народен деятел на културата (1963), Герой на социалистическия труд (1967), Герой на Народна република Българи“ (1983), II награда на Националната награда за мир (за стихосбирката „Пет звезди“). Удостоена е със златен медал от Международната асоциация за поезия с център Рим (1969), с Наградата на Съюза на писателите за стихосбирката ѝ „Контрапункти“ (1972). През 1970 Петър Динеков стартира процедура за присъждането на Нобелова награда на поетесата.

Творчеството на Багряна получава международен отзвук още през 1928, когато Енрико Дамяни помества отзив за „Вечната и святата“. През 1930 сръбският поет и журналист Раде Драйнац публикува статия за нея в белградския вестник „Правда“. През 1930 Владислав Шак превежда „Вечната и святата“ на чешки език, през 1931 в Books Abroad, издание на Университета в Оклахома, САЩ, Артур Колман я включва в статия за българската литература. Следват многобройни преводи, портрети, отзиви и рецензии за нейни творби и книги на гр., нем., хърв., словаш., пол., чеш., итал., фр., рус., араб., яп., швед., рум., португ., белорус. и др. езици.

Други псевд.: Елена Бленова, Елизабета Б., Микаела

 

Александра Антонова

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

Аудиоархив


Елисавета Багряна

Говори за първите си стъпки в поезията, за красотата на риска, за любовта и поезията и рецитира свое стихотворение.

Файл: Багряна разказва спомени.mp3 (5,36 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Елисавета Багряна

ЗаглавиеЖанровеГодина
Вечната и святатастихотворения1927 (1929, 1941, 1943, 1980, 1998, 2002, 2019)
Търкулната годинка : Стихотворения за децастихотворения1931 (1943)
Звезда на моряка1931 (1942, 1945)
Сърце човешко стихотворения1936 (1942, 1945)
Звездички стихове за деца1938 (2005)
Чудната елхастихове за деца1942
Детски дни щастливи : Избрани стихотворения за децастихотворения1950
Майско утростихове за деца1951 (1972)
Самолет за Москва : [Поема за юноши]поеми1953
Пет звездистихотворения1953
Влак1955
Избрани стихотворения / [С встъп. статия от Бл. Димитрова]стихотворения1955
Обичам те, родино : Избрани произведения за деца / [С предг. от Петър Димитров-Рудар]1956
Избрани произведения 1957
Сердце человеческое / Пер. с болг. ; Состав. и предисл. В. И. Злыднева ; Ред. пер. С. В. Шервинского1959
Орлякът излита : Избрани стихотворения за деца и юношистихотворения1960
От бряг до бряг стихотворения1963
Избрани стихотворения стихотворения1964
Choix de poemes / Trad. de Violette Ionova, Nikolai Dontchevпоеми1966
Стихотворения / [С предг. от П. Динеков]стихотворения1966 (1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1986)
Избрани стихотворения / Под ред. на Блага Димитрова ; [С предг. от Петър Динеков]стихотворения1968
Elisaveta Bagrjana : Elissaveta Bagryana, introduced by Peter Dinekov : Ten poems in the original and in English : Her life and work in photographs : Authors and critics on Bagryana / Peter Dinekov ; Transl. by Kevin Irelandпоеми1970
Птички лекокрилистихотворения1971
Контрапунктистихотворения1972
Избрана лирика : В 2 т. : Т. 1: Амазонка / [Предг. Пантелей Зарев]лирика1973
Избрана лирика : В 2 т. : Т. 2: Кладенецът / [Послесл. Елена Огнянова]лирика1973
Другарче в пътястихотворения1975
Светлосенки : Стихотворения. 1973-1977стихотворения1977
Избрани преводи / [Предг. Блага Димитрова]1979
Избрани стихотворения + 1 грамофонна плочастихотворения1982
Антология манускрипта / Състав. [с предисл.] Стефан Памуков ; Под ред. на Петър Анастасовстихотворения1983
Избрани произведения : В 2 т. : Т. 1: Вечната и святата и др.1983
Избрани произведения : В 2 т. :Т. 2: От бряг до бряг и др1983
На брега на времето / [С послесл. от Любен Георгиев].стихотворения1983
Търкулнати годинки : избрани стихотворения за деца стихотворения1983
Дългосвиреща плоча за любовта стихотворения1984
Избрани стихотворения : В 3 т. : Т. 1: Вечната и святата ; Звезда на моряка ; Сърце човешкостихотворения1988
Избрани стихотворения : В 3 т. : Т. 2: Мост ; Пет звезди ; От бряг до бряг.стихотворения1988
Избрани стихотворения : В 3 т. : Т. 3: Контрапункти ; Светлосенки ; На брега на времетостихотворения1988
De bordo al bordo : Elektitaj poemoj / Kunmetis Venelin Mitev ; [Прев. от бълг. на есп.] Venelin Mitev et al. ; [С предг. от] Georgi Mihalkovпоеми1988
Стихотворения / Предг., състав. и прил. Дора Колевастихотворения1992 (1993)
Елисавета Багряна / Състав. [и предг.] Стефка Гърдевастихотворения1993
Живота, който исках да бъде поема / Под ред. на Блага Димитрова, Йордан Василев.поезия1993
Потомка : 20 превода на прочутата творба / Състав. Блага Димитрова ; Прев. Владислав Шак и др.1993
Поезия / Състав. Атанас Звездиновпоезия1993 (2005 (Състав. Кристина Илиева), 2007)
Penelope of the twentieth century : Selected poems of Elisaveta Bagryana / Introd. by Blaga Dimitrova ;Transl. by Brenda Walker ; With Valentine Borrisov, Belin Tonchevпоеми1993
Penelope of the twentieth century : Selected poems of Elisaveta Bagryana / Introd. by Blaga Dimitrova ;Transl. by Brenda Walker ; With Valentine Borrisov, Belin Tonchevпоеми1993
Cuatro poetas bulgaros : Elisaveta Bagriana, Blaga Dimitrova, Nikolai Kantchev, Rada Panchovska / Sel. y trad. Rada Panchovska, Francisco J. Urizпоеми1997
Избрани стихотворения за деца / Състав. Кристина Илиевастихотворения2001
Вечната и святата : Антология / Подб., ред., послесл. Иван Сарандев2002
Вечната и светата / Избор и препев од буг. јаз. Гане Тодоровски, Паскал Гилевски.песни2002
Избрани творби / Състав., бел. Олга Попова ; Предг. Иван Мешеков2003
Gunesin bir ciy damlasinda da parildadigi gibi : 4 Sair 44 Siir : Elisaveta Bagryana, Blaga Dimitrova, Fedya Filkova, Mirela Ivanova / Derleyen [ve] ceviren Huseyin Mevsim2004
За вас, деца любими2008 (2016)
Избрани стихотворения / [Състав. Любомир Русанов]стихотворения2008
Вечната и святата = Вiчна i свята / Пер. з болгарськоi Анна Багрянапоезия2009
Писма / Предг., състав., ред., комент. Людмила Христова Малинова.писма2012
Ciclo Brasileiro / Elisaveta Bagriana ; [прев. Maria da Guia Silva Lima] = Бразилски цикъл / Елисавета Багряна ; [прев. Мария да Гиа Силва Лима]2015

Книги за Елисавета Багряна

АвторЗаглавиеГодина
Мешеков, Иван ХаралампиевГреховната и свята песен на Багряна1928
Лазарова, Йорданка 80 [Осемдесет] години Елисавета Багряна 1973
Димитрова, Блага Николова Дни черни и бели : Елисавета Багряна - наблюдения и разговори / Йордан Василев1975 (1993)
Димитрова, Блага Николова Младостта на Багряна и нейните спътници / Йордан Василев1975 (1993)
Колева, Дора ПетроваЗа поетиката на Багряна : [Изследване]1983
Сб.Елисавета Багряна на 90 години1983
Сб.Елисавета Багряна, Христо Радевски, Борис Крумов : Био-библиогр. очерк / Катерина Илинчева и др.1984
Константинова, Божанка ГеоргиеваЕлисавета Багряна : [Литературнокрит. очерк]1984
Константинова, Божанка ГеоргиеваЕлисавета Багряна : [Литературнокрит. очерк]1989
Сб. Елисавета Багряна : Нови изследвания / Ред. кол. Петър Динеков и др.1989
Сарандев, Иван Атанасов Елисавета Багряна : Лит. анкети1990
Вачева, Катя Лалова Разтроши ключалките ръждясали : Ана Ахматова и Елисавета Багряна1993
Георгиев, Любен Христов Багряна : Етюди и спомени1993
Сб.Елисавета Багряна, волната, непокорната... Сто години от рождението й: Библиографски указател1993
Сб.Елисавета Багряна, Атанас Далчев, Емилиян Станев. Т. 2 - / Йорданка Попова1993
Сб.Вечната и святата : Нови студии за Багряна / Състав. Милена Цанева1994
Сб. Нестинарска съдба : Спомени за Елисавета Багряна / Състав. Елена Огнянова и др1995
Димитрова, Блага НиколоваКръстопътна среща [с Елисавета Багряна] : Докум. новела / Блага Димитрова, Йордан Василев1999
Малинова, Л. Хр. Български поетеси между двете световни войни : Елисавета Багряна, Дора Габе, Пенка Цанева-Бленика, Магда Петканова, Мария Грубешлиева, Весела Василева 1999
Петров, Милю АтанасовТрима от големите - Е. Багряна, Ат. Далчев, Св. Минков2001
Кузмова-Зографова, Катя Цветанова Играещата със стихиите Елисавета Багряна2013
Малинова-Димитрова, Людмила Георгиева Багряна и Словения : документално изследване / Людмил Димитров2013
Габе, Дора ПетроваОбич безумна и свята : поетичната история на един любовен триъгълник / Дора Габе, Елисавета Багряна, Боян Пенев ; състав., авт. на предг., комент. Людмила Габровска ; худож. Ралица Денчева2015
Сб.Елисавета Багряна – 125 години от рождението ѝ / Състав. Людмила Малинова и др.2019

Статии за Елисавета Багряна

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Димитрова, Блага, Йордан ВасилевИма дълголетиеРодна реч19907
Димитрова, Блага, Йордан ВасилевКръстопътища : Елисавета Багряна : Силуети от нейното времеМоре (Бургас)19901-2
Игов, СветлозарВечната и святата : Българските поетесиИгов, Св. История на българската литература 1878–19441990
Цанева, МиленаПоетичният свят на БагрянаЦанева, М. Автори, творби, проблеми1990
Александрова, ПетяIn memoriam : „Додея ми, майко, робска орисия...“Родна реч19916
Димитрова, БлагаПоетът и властта : Етюд върху творческия и социален статут на Елисавета Багряна, позната и непознатаВсяка неделя199112
Караангов, ПетърВечната и святатаПламък19912
Ангелова, ГалинаСвободната песен на БагрянаЛитературен форум (прил. Нова христоматия)31.01.19915
Захариева, РумянаИзява на духаЛитературен форум (прил. Нова христоматия)31.01.19915
Цолова, ПетяСбогом, Багряна!Отечествен вестник25.03.199113646
Ничев, БоянРаздяла с БагрянаДемокрация25.03.199171
Василев, ВладимирЗвездата на БагрянаВек 2127.03.199113
Без авторПочина Елисавета Багряна [от СБП]Литературен форум (прил. Нова христоматия)27.03.199113
Димитрова, БлагаСърцето на БагрянаКултура29.03.199113
Тодоров, ИванПоследните дни на Елисавета БагрянаПоглед31.03.199113
Памуков СтефанДокога мълчание за „вината“ на Багряна към Вапцаров?Литературен форум (прил. Досие)04.19914
Георгиев, КольоНепристорена изповед пред богаЛитературен форум03.04.19914
Динеков, ПетърПремина в безсмъртиетоЛитературен форум03.04.19914
Раковски, ВътьоЗвезда над поезията ниЛитературен форум03.04.19914
Раковски, ВътьоНагоре към хълма : 98 г. от рождението на Е. БагрянаДен26.04.199155
Димитрова, БлагаЕлисавета Багряна и Нобеловата премияЛитературен вестник29.04.199112
Огнянова, ЕленаНезабравимата БагрянаВек 2108.05.19911
Поптонев, СтефанВъздишката на БагрянаЛитературен форум22.05.199121
Георгиев, ЛюбенЕлисавета БагрянаГеоргиев, Л. Литературна класика1992
Колева, ДораПоезията на Елисавета Багряна : [Предговор]Багряна, Е. Стихотворения1992
Ликова, РозалияБагряна е част от нашата душевностБългарска книга19923
Малинова, Людмила Хр.„А искам само, само да обичам“ : Женската любовна лирика в периода между двете световни войниЕзик и литература19926
Огнянова, Елена„И издадох „Вечната и святата“ : Една година без Е. БагрянаА.19921
Трендафилова, РадкаЕлисавета Багряна през погледа на библиографа : [Био-библиогр.]Българска книга19923
Николчина, МигленаРодена от главатаЛитературен вестник10.01.199210
Карастоянов, ХристоСъс закъсняла молба за прошка (Кореспонденцията на Багряна)Литературен вестник21.02.19927
Атанасов, ЦветанЗагадъчната и вечнатаЛитературен форум29.04.199217
Тиханов, ГалинМара Белчева и Елисавета Багряна : Сюжет с женски гласовеЛитературен вестник21.12.199250
Александрова, ПетяМоята БагрянаРодна реч19933
Вълчев, НайденЗаписки от и за БагрянаЛетописи19935-6
Dimitrova, BlagaElisaveta Bagryana : [Introd.]Bagryana, E. Penelope of the twentieth century : Selected poems of E. Bagryana1993
Кацарска, КрасимираЛирическата героиня в „Моята песен“ от Елисавета БагрянаРодна реч19935
Кацарска, КрасимираСилата на отрицанието в „Requiem“ на Елисавета БагрянаВезни19933
Ковачева, НадеждаСто години от рождението на Елисавета БагрянаПредучилищно възпитание19931
Нонев, БогомилЕлисавета Багряна, Владимир Василев и другитеЕзик и литература19932
Савов, ГанчоУникално съжителство на традициите : Лит. на Босна и ХерцеговинаПламък199311-12
Станев, СтаньоРодословните вълнения на Елисавета БагрянаРодословие = Genealogia19933
Цанева, МиленаМежду „Вечната“ и „Святата“ : За нравствено-психологическите измерения на женствеността в поезията на БагрянаЛитературна мисъл19933
Георгиев, ЛюбенБагряна и ВапцаровДума13.03.199359
Кузмова-Зографова, КатяМалък летен фрагмент от сюжета на едно голямо приятелство : Десанка Максимович и Елисавета Багряна, 1965 г.Литературен форум17.03.199311
Димитров, Георги П.Поетичен букет за БагрянаБългарски воин24.03.199313168
Георгиев, ЛюбенСто години от рождението на Елисавета БагрянаВечерни новини04.199375-77, 79
Коларов, СтефанЗахвърлила ръкоделието, тайно от съпруг и свекърва пише ранните си стихове поетесата, възпяла любовта и женската волностТруд16.04.199316
Борко, БожидарНова среща с Елисавета БагрянаЛитературен вестник19.04.199315
Величков, Петър, Катя Кузмова-ЗографоваСюжет от Араповския манастир – топос в родовата топология на БагрянаЛитературен вестник19.04.199315
Димитрова, Блага, Йордан ВасилевПрипомняне за едно литературно покушениеЛитературен вестник19.04.199315
Кузмова-Зографова, Катя„... зная, че няма да е кротък и няма да е скучен споменът за мен.“Литературен вестник19.04.199315
Кузмова-Зографова, Катя„Сливенският“ сюжет из битието на „вечната и свята“ грешница БагрянаЛитературен вестник19.04.199315
Корчева, ДобринкаГама ПикаЛитературен вестник19.04.199315
Николчина, МигленаСътворяване на майката (Багряна и историята на българската женска литература)Литературен вестник19.04.199315
Цачев, КлиментТъжните последни години на БагрянаЛитературен вестник19.04.199315
Георгиев, ЛюбенИ сред самодивите – фурорВечерни новини20.04.199375
Георгиев, ЛюбенПът през годините с най-голямата българска поетесаВечерни новини20.04.199375
Григоров, Георги„Родино, неугасващ мой светлик…“Земеделско знаме20.04.199390
Кузманова, ЙорданкаКогато авторът се нарича Елисавета БагрянаДемокрация21.04.199391
Георгиев, Любен„Можеш ли да спреш вятъра... в родния ми град...“Вечерни новини26.04.199379
Арнаудов, ГеоргиНедостижимото у БагрянаСливен днес27.04.199332
Бошнаков, ДимитърПесните ѝ по света : [100 г. от рождението на Багряна]Литературен форум28.04.199317
Василев, ЙорданБагряна – страдание и достойнствоДемокрация28.04.199387
Вълчев, НайденПоследната бутилка шампанско : [100 г. от рождението на Багряна]Литературен форум28.04.199317
Вълчев, ПетърСамодивата на българската поезия : [100 г. от рождението на Багряна]Литературен форум28.04.199317
Димитров, ВеселинВ поезията тя е можела всичко : [100 г. от рождението на Багряна]Литературен форум28.04.199317
Кунчева, РаяСтихът на "Вечната и святата : [100 г. от рождението на Е. Багряна]Аз Буки28.04.199317
Йорданов, АлександърКритическият роман на една вечна книгаВек 2128.04.199317
Коларов, ИванСестри на вечността : [100 г. от рождението на Багряна]Литературен форум28.04.199317
Кузмова-Зографова, КатяМноголика и многозвучна : [100 г. от рождението на Багряна]Литературен форум28.04.199317
Кунчева, РаяСтихът на „Вечната и святата“ : [100 г. от рождението на Багряна]Литературен форум28.04.199317
Ликова, РозалияС петте от бога дадени нам сетива : [100 г. от рождението на Багряна]Литературен форум28.04.199317
Огнянова, ЕленаСговорното бащино семейство : [100 г. от рождението на Багряна]Литературен форум28.04.199317
Пенчева, СтанкаЛипсва ми... : [100 г. от рождението на Багряна]Литературен форум28.04.199317
Попов, ГеоргиЗагадка за вечност и святостВек 2128.04.199317
Раковски, ВътьоЗвездата на българската поезия : 100 г. от рождението на Е. БагрянаВек 2128.04.199317
Раковски, ВътьоНейното обаяние : [100 г. от рождението на Багряна]Литературен форум28.04.199317
Савов, ГанчоСловенските посоки на поетесата : [100 г. от рождението на Багряна]Литературен форум28.04.199317
Цветков, ИванБагряна, Ахматова, ЦветаеваДума28.04.199397
Чавдарова-Матева, ПетяМоята поетеса : [100 г. от рождението на Багряна]Литературен форум28.04.199317
Чолаков, ЗдравкоНепреходните естетически послания на Елисавета БагрянаДума28.04.199397
Николова-Гълъбова, ЖанаРазликата между спомен и дневник : „Може би“ на Багряна : [Из кн. „Структура, психология и динамика на диалога“]Литературен форум22.09.199338
Кузмова-Зографова, Катя„Звездната“ Багряна, или животът между две кометиЛитературен вестник27.09.199338
Първанова, ВиолетаБългария – като БагрянаОтечествен вестник17.11.199314364
Колева, ИринаПенелопа на двайсети векДемокрация29.12.1993304
Александрова, НадеждаГодината на Багряна 1993Демократически преглед19941
Илиев, СтоянПенелопа на XX векПламък199411-12
Малинова, Людмила Хр.Един модел за човешко и литературно приятелство : Елисавета Багряна – Владимир Василев : Непубликувани писмаЛитературен вестник17.01.19942
Колева, ИренАнглийската книга на Багряна приветствана и у насДемокрация29.04.199495
Кузмова-Зографова, Катя„Завиждам им на птиците, небесните сестри...“ : Днес се навършват 101 г. от рождението на Е. БагрянаСтандарт news29.04.1994588
Радева, Силвия„Пенелопа на XX век“ на английскиЛитературен форум25.05.199420
Алипиева, АнтоанетаГраници на родното във „Вечната и святата“ от Елисавета БагрянаБългарски език и литература19954
Иванов, СлавчоПоглед върху „Моята песен“ от Елисавета БагрянаРодна реч19956
Стоичкова, НоемиБагряна набедена за плагиат през 1928 г. : Поетесата обърнала в стих разказ за камбани от Ян Неруда24 часа04.02.199534
Малинова, Людмила Хр.Български поетеси между двете световни войниБългарски писател05.09.199536
Малинова, Людмила Хр.„Кукувица“ – това е моята същност...“Литературен вестник08.11.199534
Коларова, АнитаМитологизирането на жената у БагрянаДарба19963-4
Малинова, Людмила Хр.Аспекти на родното в лириката на Багряна през 30-те годиниБългарски език и литература19963
Кузмова-Зографова, КатяДушата не се уморява да вярва и да чака...Литературен форум03.01.19961
Шапкарев, ЛюбомирБагряна летиЛитературен форум10.04.199615
Кузмова-Зографова, КатяБагряна в защита на ГабеДемокрация28.08.1996203
Малинова, Людмила Хр.Любовната лирика на БагрянаЛетописи19971-2
Цанкарски, НиколайЕлисавета Багряна – и вечна..., и святаЦанкарски, Н. Седем цвята от дъгата1997
Радева, ВиолетаБагряна – бялото видениеДемокрация16.03.199772
Свиленов, Атанас„Вечната и святата“Демокрация23.03.199779
Димова, Христина70 години от първото издание на „Вечната и святата“Гимназист06.05.199718
Талев, Любомир„Вечната и святата“ на 70 годиниКнижен свят04.11.1997
Шапкарев, ЛюбомирКакво им пречи Багряна?Книжен свят31.03.199812
Свиленов, АтанасЦарицата на българската поезия : 105 г. от рождението на Е. БагрянаАнти11.04.199814
Милчева, ХристинаОще за царицата на българската поезия [Елисавета Багряна]Прелом11.06.199822
Вълов, ИванБез любов животът им би бил ад : Едни и същи мъже вдъхновяват творчеството на Дора Габе и Е. БагрянаДума26.08.1998192
Свиленов, АтанасБагряна остава във вечносттаДемокрация08.11.1998299
Малинова, Людмила Хр.Екзистенциални мотиви в лириката на БагрянаБългарски език и литература19991
Малинова, Людмила Хр.За Багряна – с недоумениеЛитературен форум19.10.199931
Личева, АмелияЕлисавета Багряна: разпиляване на женскотоКонструиране на традицията : Юбил. сб. в чест на проф. М. Цанева2000
Любенов, ЛюбенРимите във „Вечната и святата“Участие (Ст. Загора)20003-4
Първанова, Анастасия„Как ще спреш ти мене волната...“Дарба20002
Сарандев, ИванЦяла една епохаУчастие (Ст. Загора)20001-2
Янев, СимеонПреражданеЯнев, С. Скъпи неща2000
Малинова, Людмила Хр.Къде остана Багряна?Аз Буки05.07.200027
Денева, ИванкаБагряна – вечната рушителка и съзидателкаВезни20019-10
Игов, СветлозарВечната и святата Елисавета БагрянаИгов, Св. Български писатели2001
Кирова, НораВечното и святото у жената през погледа на БагрянаРодна реч20014
Кузмова-Зографова, КатяЖената откривател Багряна : 10 г. от смъртта на Вечната и СвятатаДемокрация23.03.200169
Андреева, ОлгаБагряниният цикъл „Бретан“ – романтична приказка за морето и любовта[Сто и двайсет] 120 литературни разработки : Ч. 1–22002
Антонова, ЖулиетаБагряниното стихотворение „Ръцете“[Сто и двайсет] 120 литературни разработки: Ч. 1–22002
Василева, Кети„Като последната и първата жена…“ : Образи и мотиви в лириката на Елисавета Багряна[Сто и двайсет] 120 литературни разработки : Ч. 1–22002
Великова-Гайдарджиева, АнтонияАрхетипности и модерност в „Потомка“ на Елисавета БагрянаВелкова-Гайдарджиева, А. Литературно-критически прочити2002
Гилевски, ПаскалВечната и света љубов на Елисавета Багрјана : [Предговор]Вечната и светата : Песни / Избор и препев од буг. јаз. Гане Тодоровски, Паскал Гилевски2002
Илиева, НелиСтихийната човешка природа, представена и заявена в Багряновото стихотворение „Стихии“[Сто и двайсет] 120 литературни разработки : Ч. 1–22002
Андреева, ОлгаДоброволният избор на самотата : Анализ на стихотворението „Кукувица“[Сто и двайсет] 120 литературни разработки : Ч. 1–22002
Маджирова, НадяТворчеството на Елисавета Багряна в 12 клас на българското училищеБългарски език и литература20024-5
Николчина, МигленаЕлисавета Багряна в историята на българската женска литератураНиколчина, М. Родена от главата2002
Мочуров-Сломер, АтанасЕлисавета Багряна, или как да подготвим стихосбирка за печатВезни20027
Димитрова, ЕлкаПотомкаЛитературен форум04.12.200222
Кирова, МиленаМежду Пътя и Мястото : Родовата идентичност на текста – БагрянаЛитературен вестник04.12.200240
Велева-Фат, АнелияПоезия от далечна страна : [Поетичният цикъл „Бретан“]Пламък200310-12
Власакова, СашаЕлисавета БагрянаВласакова, С. Портрети на жени2003
Георгиева, СтанкаЕлисавета Багряна и Дора Габе и освобождението на Добруджа : Едно приятелство в ранната есен на 1940 г.Везни20033
Караангов, ПетърПенелопа на XX векПламък20033-4
Малинова, Людмила Хр.Вдъхновителят (Боян Пенев – Елисавета Багряна)Боян Пенев - нови изследвания : 120 г. от рождението му2003
Чолаков, ЗдравкоОтново при Багряна... : [110 г. от рождението й]Пламък20033-4
Коларов, ИванВечна и свята : 110 г. от рождението на Е. БагрянаПро & Анти10.04.200315
Тотев, ПеткоБез минало, без родословие, без възраст, имеБългарски писател16.04.200315
Йорданова, КристинаКонструиране на субекта при БагрянаЛитературен вестник18.06.200322
Димитрова, ЕлкаЕлисавета Багряна (1893–1991)Димитрова, Е. Нови анализи на литературни творби : Ч. 22004
Колева, ДораМешеков – първият тълкувател на БагрянаКолева, Д. Български писатели2004
Колева, ДораПесента – мотив и жанр в поезията на БагрянаКолева, Д. Български писатели2004
Малинова, Людмила Хр.Темата за твореца и творчеството в поезията на БагрянаРодна реч20042-3
Сарандев, ИванЕлисавета БагрянаСарандев, Ив. Българска литература (1918–1945) : Т. 12004
Малинова, Людмила Хр.„Кукувица“ – самодивската песен на Елисавета БагрянаГимназист20.01.20043
Стоянов, АнастасДостолепната БагрянаДума30.07.2004175
Стоичкова, Ноеми„Камбанните“ обръщания и обръщения на Ян Неруда и Елисавета БагрянаРеторики на паметта : Юбилеен сборник в чест на 60-год. на проф. Иван Павлов2005
Йорданова, КристинаДругият в поезията на Багряна, Мара Белчева и Дора ГабеЛитературен вестник05.10.200531
Чеева, ЛилияЕкзистенциалното и универсалното в лириката на Елисавета БагрянаКласика & авангард : Юбилеен сборник по случай 70-та год. на проф. Иван Сарандев2006
Владкова, ГерганаПсихоаналитичният дискурс в женските вселени на Елисавета Багряна („Вечната и святата“)Годишник [на] Бургаски свободен университет200614
Кузмова-Зографова, КатяЕлисавета Багряна защитава Дора Габе : Неизвестна страничка из историята на българския ПЕН-клубЗографова, К. Многоликата българка2006
Кузмова-Зографова, Катя„Трипородната“ БагрянаЗографова, К. Многоликата българка2006
Велчев, ПетърБагрянородната : 15 г. от смъртта на Е. БагрянаСловото днес23.03.200611
Кошовска, БибианаМостове : [Бел. върху поезията на Е. Багряна и словаш. поет Ян Смрек]Словото днес27.04.200616
Кошовска, БибианаВторият мост : [Бел. върху поезията на Е. Багряна и словаш. поет Павол Хоров]Словото днес09.11.200634
Burkhart, D.Eine Penelopiade des 20. Jahrunderts : Zur postsymbolistischen Lyrik von Elizaveta BagrjanaTerra balkanica. Terra slavica2007
Димитрова, ЕлкаПоезията на Елисавета Багряна : [Предговор]Багряна, Елисавета. Поезия2007
Личева, АмелияЕлисавета Багряна: писане с тялотоЛичева, А. Гласове и идентичности в българската поезия2007
Боане, ЛилияЗа Багряна, Дора Габе и др. : Откъс от автобиографична книгаПламък20081-2
Александрова, НадеждаДора Габе и Елисавета Багряна в „Златорог“Следва200821
Кирова, МиленаМежду пътя и мястото. За половата идентичност на текста – БагрянаНеслученият канон : Български писателки от Възраждането до Втората световна война2009
Няголова, ЕлкаВ прегръдката на думите : [Предговор] Багряна, Е. Вечната и святата = Вiчна i свята2009
Кузмова-Зографова, КатяВиновна ли е Багряна за смъртта на Вапцаров?Литературен вестник09.12.200940
Кацарова, ВеселаВечната и святата: Елисавета Багряна и Емили ДикинсънКацарова, В. Моята родина е целият свят2010
Малинова, Людмила Хр.Неизвестна снимка на Елисавета БагрянаЛитературен вестник03.02.20104
Георгиева, ЦветанаЕмануил Попдимитров – Елисавета Багряна в „Есенни пламъци“Български език и литература20113
Ефтимов, ЙорданСтъпки към Ахматова и Багряна : Граници на психолингвистичния експеримент при изследването на лирикаЕзиков свят20119 (1)
Малинова-Димитрова, Людмила, Людмил ДимитровБагряна и Словения : 1932. ПристиганетоЛитературен вестник02.02.20113
Йорданова, КристинаДругият : М. Белчева, В. Василева, Д. Габе, Е. БагрянаЙорданова, Кр. Въображаемата жена2012
Йорданова, КристинаЕманципантки и съпруги : Е. Багряна, М. ВълевЙорданова, Кр. Въображаемата жена2012
Йорданова, Кристина„Потомка“ срещу „Прокоба“ – разкази за произхода : Д. Габе, Е. БагрянаЙорданова, Кр. Въображаемата жена2012
Йорданова, КристинаПриродата: женска идентичност като съотнасяне в лириката на Елисавета Багряна, Дора Габе, Мара Белчева и Весела ВасилеваЙорданова, Кр. Въображаемата жена2012
Йорданова, КристинаУнаследяването – женската поетическа история : Д. Габе, Е. БагрянаЙорданова, Кр. Въображаемата жена2012
Тенева, Теменуга Г.Елисавета Багряна – единственото женско присъствие в матуритетната програма по литератураБългарски език и литература20122
Чернокожева, РосицаИграта в стиховете за деца на Елисавета Багряна – психоаналитични щрихиС възрожденски дух и модерен поглед : Сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева2012
Кузмова-Зографова, КатяИграещата със стихиите : Багряна и БретанЛитературен вестник24.10.201234
Вачева АлбенаЖената – святата и вечнатаВачева, А. В периферията на канона2013
Гия Силва Лима, Мария даУводBagriana, Elisaveta. Ciclo Brasileiro = Бразилски цикъл2013
Малинова-Димитрова, Людмила„Сантименталната“ БагрянаЛитературен вестник27.03.201312
Антонова, Александра120 години Багряна : [Рец. за „Писма“]Култура12.07.201312
Малинова, Людмила Хр.Неизвестни писма на Елисавета БагрянаЕзици на паметта в литературния текст : Доклади от годишната конференция на факултет „Славянски филологии“, СУ „Св. Климент Охридски“, 2013.2014
Мевсим, ХюсеинИстанбул и Анкара в поезията на Елисавета БагрянаБългария и Турция на междукултурния кръстопът: език, история, литература : Първи българо-турски колоквиум, Пловдив, 6-7 октомври 2011 : Сборник научни доклади2014
Муканова, ПолиПисма – Елисавета Багряна : [Рецензия]Библиотека20142
Владимирова, Боряна„Легенда за разблудната царкиня“ на Димчо Дебелянов и „За царицата и синеокия пътник“ на Елисавета Багряна – сравнителен анализБиблиотека20151
Тотев, ПламенСмъртта преследва мъжете, които обичат Дора Габе и Елисавета БагрянаБългари : Сп. за българите в Чехия20151
Братанов, ИвоСтихията 'вино' в стихотворението „Стихии“ на Елисавета БагрянаВиното – история и вдъхновение : Сборник доклади от Национална научна конференция с международно участие, 25-26 април 2016 г., Русе2016
Malinova, Ljudmila Hr.Drei bulgarische Dichterinnen und ihre Beziehungen zu Dentschland und Österreich: Mara Belčeva, Elisaveta Bagriana und Vesela VasilevaDrei bulgarischeZeitschrift für Balkanologie, 5220161
Русев, Радостин„Потомка“ на Елисавета Багряна в руски преводи : Марина Цветаева, Анатолий БинецкиИнтерпретираме руската литература : Сборнок в чест на 75-год. на проф. дфн Петко Троев2018