Жанрове: Речи

Автори

Произведения

 • Чърти от живота и списателската деятелност на Любен С. Каравелов : Реч, казана на 3-и март по-случай на вечеринката на списателят в Пловдив

  Захарий Стоянов 1885 г.
 • Няколко речи, изказани в ХI-то обикн. нар. събрание през пролетната и есенната сесия

  Тодор Генчов Влайков 1902 г.
 • До г-да избирателите в Белоградчикската околия / [Възвание от]

  Тодор Генчов Влайков 1903 г.
 • Политиката на министър Шишманов : Реч, произнесена в Нар. събрание на 8 дек. 1905 г. при разглеждане бюджета на М-вото на нар. просвета

  Тодор Генчов Влайков 1906 г.
 • Патриотическата песен на Освобождението ни : Реч

  Петко Росен 1908 г.
 • Реч, произнесена от преславския народен представител Стилиян Хаджидобрев Чилингиров при общите дебати по бюджета : Заседание 26 от 26.11.1911 г.

  Стилиян Хаджидобрев Чилингиров 1912 г.
 • В защита на учителя и училището : Парламентарни речи

  Стилиян Хаджидобрев Чилингиров 1914 г.
 • Днешният политически момент и Радикалната партия : Реч, произнесена при откриването на извънредния радикалски конгрес на 29 май 1919 г.

  Тодор Генчов Влайков 1919 г.
 • Задачите на читалището : Реч, произнесена при откриването на I соф. редовна окр. читалищна сбирка

  Стилиян Хаджидобрев Чилингиров 1925 г.
 • Общественик и гражданин : Реч, произнесена на 15.ХI.1931 г. в Нар. театър по случай юбилея на Антон Страшимиров

  Асен Христов Златаров 1931 г.
 • Заветът на проф. д-р Асен Златаров : [Писма, речи, статии, интервюта]

  Асен Христов Златаров 1937 г.
 • Идеали на младото поколение : Реч, произнесена при откриване XI редовен конгрес на Съюза на социалистическата младеж на 7. XI. 1931 г.

  Асен Христов Златаров 1946 г.
 • Да създадем новия библиотекар : Уводни думи при откриване на курса за библиотекари в научните библиотеки, 12 септември 1949 година

  Тодор Боров 1949 г.
 • Под знамето на мира : Сб. документи, статии, речи

  Людмил Стоянов 1950 г.
 • Избрани произведения : Т. 1-6: Т. 6: Статии, речи, писма

  Людмил Стоянов 1955 г.
 • Съчинения : В 5 т. : Т. 5: Преводи, публицистика, речи и писма / Подб., ред. Илия Тодоров, Иван Сестримски

  Константин Величков 2005 г.
 • Дневник. Публицистика. Речи / Състав. Емил Димитров

  Михаил Петров Арнаудов 2010 г.