Милена Цанева

Цанева, Милена Георгиева (София, 20.05.1930). Дъщеря на литературния критик и историк акад. Георги Цанев и на поетесата Пенка Цанева – Бленика. Завършва гимназия в София (1949) и българска филология в Софийския университет. Защитава докторска дисертация на тема: „Вазов в Пловдив“ (1967). Работи в Института за литература при БАН, където от 1970 е  старши научен сътрудник I степен. Преподава история на българската литература в Софийския университет, ръководител на Катедрата по българска литература във Факултета по славянски филологии (1980–1993). Редактор в отдел „Критика и литературознание“ в издателство „Български писател“, заместник главен редактор на сп. „Литературна мисъл“ (1976–1989), редактор (1984) и заместник главен редактор (1991) на  сп. „Език и литература“. Член-коренспондент на Българската академия на науките от 1997.

Първата ѝ публикация е посветена на личността на Васил Друмев във в. „Народна младеж“ (1954), след което започва да сътрудничи на сп. „Родна реч“. Нейни статии и рецензии са публикуване на страниците на сп. „Литературна мисъл“, сп. „Език и литература“, сп. „Пламък“, в. „Литературен фронт“, в. „Литературен форум“, сп. „Везни“, сп. Страница“. Цанева е литературен историк, обект на научните ѝ интереси е следосвобожденската българска литература. Първата ѝ книга „Светослав Минков. Литературно-критически очерк“ (1961), реабилитира името на изтласкания по това време в маргиналията диаболист, а заедно с това насочва вниманието към тенденциозно премълчавани явления от нетолкова далечното литературно минало. Трайните научни интереси на  Цанева са свързани с личността и творчеството на Иван Вазов, което я определя като най-компетентния български изследовател на делото му. В дисертационния ѝ труд, издаден (по стечение на обстоятелствата) първо като книга, се изследва т.нар. „пловдивски период” от живота на автора. Успоредно с изясняване на факти и събития от живота на Вазов, в книгата се създава и представата за обществено-политическия и културен живот в Източна Румелия. Цанева е изследовател, който винаги проучва и се придържа към прецизирането на фактите, изследва архиви, периодика, литературни документи. В следващите ѝ книги, посветени на класика на българската литература, контекстите се разширяват, извеждат се проблеми, които бележат тематични и хронологични полета на литературното развитие. Цанева създава и литературно-критическите статии за български класици:  Христо Ботев, Иван Вазов, Захари Стоянов, Алеко Константинов, Елин Пелин, Пенчо Славейков, Мара Белчева; литературни портрети на Христо Смирненски, Никола Фурнаджиев, Елисавета Багряна, Атанас Далчев, Христо Радевски и Никола Вапцаров.

В тях, както и в някои от концептуалните ѝ статии: „Поет и общество“, „Поет, герой, читател“ тезите се очертават в движението от конкретните явления към формулирането им като тенденции или типологии в литературния процес.

Милена Цанева е носител на Националната литературна награда Иван Вазов (2000), Орден Стара планина, І степен (2004); Литературната награда Нешо Бончев (2009).

 

Маринели Димитрова

 

Библиографията е изготвена от Мила Тронкова (Книги от ... и Книги за ... ) и

Аделина Германова (Статии за ... )

Книги от Милена Цанева

ЗаглавиеЖанровеГодина
Светослав Минков: Лит.-крит. очерклитературнокритически очерци1961
Из поетичния свят на Иван Вазов: Лит.-крит. статиистатии1965
Иван Вазов в Пловдив (1880-1886): Моногр. изследванемонографии1966
Профили и етюдиизследвания1968
Иван Вазов: [Изследване]изследвания1973 (1983, 1995, 2012)
Петима поети : [Лит.-крит. очерци]литературнокритически очерци1974
По страниците на "Под игото": [Изследване]изследвания1976 (1989)
В търсене на героя. Из творческия път на Иван Вазовизследвания1979
Писатели и творби: Избрани произведенияизследвания1980
Поет и общество: Литературни статии и студиистатии, студии1985
Автори, творби и проблеми: [Студии и статии]статии, студии1990
Иван Вазов: Поетически път: Литературнокритически очерклитературнокритически очерци1992
Патриархът: Етюди върху творчеството на Иван Вазовизследвания2000
Иван Вазов - изследвания и прочити2012

Книги за Милена Цанева

АвторЗаглавиеГодина
кол.Конструиране на традицията : Юбил. сборник в чест на проф. Милена Цанева2000
Иванова, МарияМилена Цанева : Литературна анкета2005
кол.С възрожденски дух и модерен поглед: Сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева. 2012

Статии за Милена Цанева

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Марков, ГеоргиПрозаик, сатирик, хуманист : [Рец. за: Светослав Минков. Литературнокритически очерк. 1961]Литератуни новини06.12.196115
Братоев, ПетърУмно и талантливо : [Рец. за: Из поетичния свят на Иван Вазов : Литературнокрит. статии. 1965]Литературна мисъл19654
Каранфилов, ЕфремКнига за младостта на народния поет : [Рец. за Иван Вазов в Пловдив (1880-1886) : Моногр. изследване. 1966]Септември19679
Константинова, ЕлкаДобросъвестно изследване : [Рец. за Иван Вазов в Пловдив (1880-1886) : Моногр. изследване. 1966] Литературен фронт05.01.19672
Каролев, СтоянНепоръчан портрет : Милена ЦаневаПламък196919
Велчев, ПетърИзкуството нa литературния портрет : [Рец. за: Петима поети : Литературнокрит. очерци. 1974] Септември19755
Игов, СветлозарКнига за петима поети : [Рец. за: Петима поети : Литературнокрит. очерци. 1974]Литературен фронт17.04.197516
Неделчев, Михаил Книга за големия български роман [За: По страниците на „Под игото“ : [Изследване]. 1976]Литературен фронт03.03.19779
Манолова, НаташаМилена Цанева : [Творч. портрет по случай 50-год. ѝ]Литературна мисъл19805
Бояджиева, ВаняЗадълбчен изследвателЛитературен фронт,19.06.198025
Минчева, Галина Духовна биография. // АБВ, № 31, 29 юли 1980АБВ29.07.198031
Георгиев, ЛюбомирСред бележитите изследователи на Вазов : [Отзив за: В търсене на героя : Иван Вазов на прелома между две епохи ]Български език и литература19813
Димов, ГеоргиС изследователска вглъбеност и критико-естетически усет.: [Отзив за: Поет и общество : Литературни статии и студии]Език и литература19863
Панов, АлександърЗначението на изходната позиция.: [Отзив за: Поет и общество : Литературни статии и студии. 1985 ]Литературна мисъл198610
Близнакова, КрасимираЗа класика – съвременно : [Отзив за: Поет и общество : Литературни статии и студии]Литературен фронт,23.07.198630
Иванов, НиколаМилена Цанева Родна реч19919-10
Иванова, МарияВ творческия свят на Милена ЦаневаБългарски език и литература19956
Пенчев, БойкоВсеприсъстващата класичност [Научното дело на проф. Милена Цанева]Култура26.05.199621
Николова, ВидкаОт дядо Вазов до „тъмен“ професор [По повод изследването От Паисий до „Тъмен герой“]. Анти20.12.199749-50
Ташева, Петра Литературната фамилия Цаневи: Академик Георги Цанев. – Милена Цанева. – Пенка Цанева- БленикаАз Буки28.01.20044
Ташева, Петра Половинвековна изследователска дейност : В чест на проф. Милена ЦаневаБългарски език и литература20083
Янева, КатяЗа Милена Цанева – без повод, с уважениеПонеделник20089-10
Димов, ПродрумМилена ЦаневаДимов, Пр. Попътни страници : Сборник очерци за български поети и писатели2009
Иванова, МирелаЮбилеен етюд за проф. Милена ЦаневаЛитературата20107
Кирова, МиленаЧестит юбилей! Литературата20107
Трайкова, ЕлкаКритическият стил на Милена ЦаневаБългарски език и литература20106
Пелева, ИннаЗа учителите, за литературната история и за текстологията – с уважениеЛитературата20107
Иванов, НиколаВярност на класиката : Милена Цанева на 80 годиниСловото днес17.06.201021
Ташева, Петра Цаневи – фамилия на духовни аристократиДума03.08.2016183