Милена Цанева

Цанева, Милена Георгиева (София, 20.05.1930). Дъщеря на литературния критик и историк акад. Георги Цанев и на поетесата Пенка Цанева – Бленика. Завършва гимназия в София (1949) и българска филология в Соф. унив. Защитава докторска дисертация на тема: „Вазов в Пловдив“ (1967). Работи в института за литература при БАН, където от 1970 е  старши научен сътрудник I степен. Преподава история на българската литература в Софийския университет, ръководител на Катедрата по българска литература във Факултета по славянски филологии (1980–1993). Редактор в отдел „Критика и литературознание“ в издателстмо „Български писател“, заместник главен редактор на сп. „Литературна мисъл“ (1976–1989), редактор (1984) и заместник главен редактор (1991) на  сп. „Език и литература“. Член коренспондент на Българската академия на науките от 1997.

Първата й публикация е посветена на личността на Васил Друмев във в. „Народна младеж“ (1954), след което започва да сътрудничи на сп. „Родна реч“. Нейни статии и рецензии са публикуване на страниците на сп. „Литературна мисъл“, сп. „Език и литература“, сп. „Пламък“, в. „Литературен фронт“, в. „Литературен форум“, сп. „Везни“, сп. Страница“. Цанева е литературен историк, обект на научните й интереси е следосвобожданската българска литература. Първата й книга „Светослав Минков. Литературно-критически очерк“ (1961), реабилитира името на изтласкания по това време в маргиналията диаболист, а заедно с това насочва вниманието към тенденциозно премълчавани явления от нетолкова далечното литературно минало. Трайните научни интереси на  Цанева са свързани с личността и творчеството на Иван Вазов, което я определя като най-компетентния български изследовател на делото му. Дисертационният й труд, издаден (по стечение на обстоятелствата) първо като книга, се изследва т.нар. „пловдивски период” от живота на автора, успоредно с изясняване на факти и събития от живота на Вазов, в книгата се създава и представата за обществено-политическия и културен живот в Източна Румелия. Цанева е изследовател, който винаги проучва и се придържа към прецизирането на фактите, изследва архиви, периодика, литературни документи. В следващите й книги, посветени на класика на българската литература, контекстите се разширяват, извеждат се проблеми, които бележат тематични и хронологични полета на литературното развитие. Цанева създава и литературно-критическите статии за български класици:  Христо Ботев, Иван Вазов, Захари Стоянов, Алеко Константинов, Елин Пелин, Пенчо Славейков, Мара Белчева; литературни портрети на Христо Смирненски, Никола Фурнаджиев, Елисавета Багряна, Атанас Далчев, Христо Радевски и Никола Вапцаров.

В тях, както и в някои от концептуалните й статии: „Поет и общество“, „Поет, герой, читател“ тезите се очертават в движението от конкретните явления към формулирането им като тенденции или типологии в литературния процес.

 

 М. Цанева е носител на: Национална литературна награда Иван Вазов (2000), Орден Стара планина Първа степен (2004); Литературна награда на името на Нешо Бончев (2009).

 

Маринели Димитрова

 

Библиографията е изготвена от Мила Тронкова

Книги от Милена Цанева

ЗаглавиеЖанровеГодина
Светослав Минков: Лит.-крит. очерклитературнокритически очерци1961
Из поетичния свят на Иван Вазов: Лит.-крит. статиистатии1965
Иван Вазов в Пловдив (1880-1886): Моногр. изследванемонографии1966
Профили и етюдиизследвания1968
Иван Вазов: [Изследване]изследвания1973 (1983, 1995, 2012)
Петима поети : [Лит.-крит. очерци]литературнокритически очерци1974
По страниците на "Под игото": [Изследване]изследвания1976 (1989)
В търсене на героя. Из творческия път на Иван Вазовизследвания1979
Писатели и творби: Избрани произведенияизследвания1980
Поет и общество: Литературни статии и студиистатии, студии1985
Автори, творби и проблеми: [Студии и статии]статии, студии1990
Иван Вазов: Поетически път: Литературнокритически очерклитературнокритически очерци1992
Патриархът: Етюди върху творчеството на Иван Вазовизследвания2000

Книги за Милена Цанева

АвторЗаглавиеГодина
Антонова, Александра и др.С възрожденски дух и модерен поглед: Сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева. 2012