Стефан Дичев

Стефан Дичев; Държател: Стефан Дичев, Личен архив
Кратка информация
Име Стефан Николов Дичев
Роден
гр. Велико Търново
Починал
гр. София
Жанровелибрето, новели, повести, поеми, разкази, романи, сценарии, проза за деца
ИзданияВарненски живот

Дичев, Стефан Николов (Велико Търново, 9.02.1920 – София, 27.01.1996). Завършва гимназия в родния си град (1938). Следва строително инженерство в Бърно, Чехословакия (1939). Завършва право в Софийския университет (1943); асистент по икономически науки (1944–1946), защитава кандидатска дисертация по държавно-стопански науки (1946). От 1948 е инспектор във Върховната стопанска камара. Основател и главен редактор на сп. „Космос“ (1962–1990). Директор на издателство „Народна култура“ (1967–1972) и един от създателите на българската поредицата „Световна класика“ към издателството. Интересен факт е неговото решение за издаване в поредицата на култовия роман на Михаил Булгаков „Майстора и Маргарита“, преди неговото повторно издаване в СССР, поради което е уволнен от издателството.  

Стефан Дичев е един от изявените белетристи, които утвърждават жанра на историческата епопея в българския роман от втората половина на ХХ в.

Дебютира във в. „Варненски живот“ с разказа „Хаджи Рафаил“ (1938, № 6456). Творчеството  на писателя отразява процесите в развитието на българската историческа проза от 50-те години на ХХ в., в която илюстративността постепенно отстъпва пред интереса към философско-екзистенциалните проблеми на историята.

Първият му роман  „За свободата“ (1954) очертава тематичните пристрастия, културните и художествени параметри на белетристиката му. Националноосвободителните борби през Българското възраждане са постоянна тема, художествено откровение и творческа съдба на автора. Дичев ги пресъздава през зрителната призма на романа-епопея. С богата историческа култура и ерудиция авторът реконструира логиката на историческия процес, като съчетава документалния разказ на историческата хроника с полифоничния поток и асоциативност на новия роман. Романистът познава обективните факти и събития, интересува се от генезиса и протичането им, което предпоставя тълкувателния подход. Като изгражда пъстра галерия от реални исторически личности (Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Найден Геров, Иванчо Хаджипенчович и др.), Ст. Дичев интериоризира историческото събитие, разкрива неговия социален и психологически механизъм. Този подход налага определен принцип на нарация – създаването на множество гледни точки, които моделират събитията и предопределят координиращото авторово присъствие. Чрез интимно-психологическото битие на националните герои се обективира представата за цялостния исторически процес, за върховите исторически моменти през Възраждането.

Дичев използва познатите културни и художествени парадигми в изграждане на историческите образи и събития, които само уплътнява и психологизира, без да се конфронтира с установеното, съхранявайки историческата памет. В следващите си романи той ограничава обема на историческия материал и участието на реални исторически лица и увеличава ролята на художествената фикция. Авторът акцентира върху персонажи и техните лични съдби, пресъздава реалистичния образ на националноосвободителното движение („Пътят към София“, „Ескадронът“). Наративната техника се променя – появява се драматичната схема на приключенското фабулиране, която откроява параболите в историческото битие („Крепости“, „Среща на силите“). Романът „Подземията на Сен Жан д’Акр“ разглежда философско-екзистенциалните въпроси за избора на личността, поставена в екстремални исторически условия, изследва култивираните и подсъзнателните рефлекси за самосъхранение и себепознание, кореспондира с психологическите построения на А. Камю и Ж.-П. Сартр. Върху своя опус магнум трилогията  „Завоевателят на миражите“ Дичев работи тридесет години с внимателно проучване на историческите факти около живота и делото на Александър Македонски. Авторът превръща образа му в символ на владетеля, който тръгва с мащабните идеи за обединение на античния свят и за създаване на един справедлив и хармоничен политически и социален ред и в процеса на тяхната реализация с „огън и меч“ се превръща в жесток диктатор.

Дичев е автор на занимателни исторически повести и приключенски романи за деца и юноши, както и на две театрални пиеси – „Отвъд отчаянието“, „Суровото време“, на киносценариите: „Демонът на империите“, „Рали“, „Пътят към София“, „Среща на силите“ и др. Пише либретото на две опери – „Неда“ и „Тракийски идоли“. Романът му „Пътят към София“ става първият многосериен цветен телевизионен сериал.

Негови произведения са превеждани на англ., нем., рус., исп., пол., чеш., слов. и др. ез.

 

Мариета Иванова-Гиргинова

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

Книги от Стефан Дичев

ЗаглавиеЖанровеГодина
За свободата : Исторически роман : В 2 ч. : Ч. 1.романи1954 (1956, 1959, 1964, 1970, 1980, 1986)
За свободата : Исторически роман : В 2 ч. : Ч. 2.романи1956 (1960, 1964, 1970, 1981, 1987)
Първата българска легияпоеми1960
Рали : Повест [за юноши]повести1960 (1961, 1965, 1969, 1976; с подзагл. Роман за юноши – 1985, 1990)
Младостта на Раковски : Истор. повест за юношиповести1962 (1966)
Пътят към София : Романромани1962 (1963, 1967, 1969, 1977, 1983, 1988)
Ескадронът : Романромани1968 (1971, 1983)
Эскадрон : [Роман] / Пер. с болг. Эльвиры Дурыгинойромани1973 (1978)
Крепости : Романромани1974 (1978, 1990)
Rali : [Повест за юноши] / Trad. del bulg. Margarita Drenskaповести1975
Неуловимият : Новела за юношиновели1976
В лабиринта : Романромани1977 (1984, 1988)
Съдбоносната мисия. Новите приключения на Рали : Роман : [За юноши]романи1978
Избрани произведения : Среща на силите; Крепости : [Романи]романи1980
Путь к Софии : Роман / Пер. с болг. Л. Баша и Т. Рузскойромани1980
За свободу : [Ист.] роман : В 2 ч. : Ч. 1 – / Пер. с болг. М. Качауновой, В. Поляновой; Ч. 2: Пер. с болг. Т. Митевойромани1981
Встреча великих сил : [Истор. роман]романи1982
Среща на силите; Крепости : Романиромани1985
Непокорени : Новели [за юноши]новели1986
Подземията на Сен Жан д'Акр : Романромани1988 (1990, 2008)
Цариградски романи : Кн. 1 –романи1990
Завоевателят на миражите : Роман за Александър Македонски : Трилогия. Кн. 1.1993; Кн. 2. 1994; Кн. 3. 1997романи1993 (1999)
Избрано. Т. 1, Пътят към София романи2010

Книги за Стефан Дичев

АвторЗаглавиеГодина
Кол.Стефан Дичев : Стихотворения. Животопис. Спомени на приятели (Б.г.)
Каранфилов, Ефр.Разбор на романа „За свободата“ от Стефан Дичев : В помощ на отечественофронтовските чит. групи1956
Димов, Г.Историческите романи на Стефан Дичев1964
Кол.Петър Незнакомов, Стефан Дичев, Кольо Георгиев : Био-библиографски очерци1987
Митков, Г. Н.Стефан Дичев (Йонов) открехна тайните на историята и свободата : 90 години от рождението на писателя2010