Стоян Даскалов

Стоян Даскалов; Държател: Стоян Даскалов, Личен архив
Кратка информация
Име Стоян Цеков Даскалов
Роден
с. Лиляче (Враца)
Починал
гр. София
Жанроверазкази, романи
ИзданияБългарски воин, Дружинка, Жупел, Златорог, Изкуство и критика, Угари, Бран, Брод, Кормило, РЛФ, Часовой

Даскалов, Стоян Цеков (с. Лиляче, Врачанска обл., 22.08.1909 – София, 18.05.1985). Завършва педагогическо училище в Лом (1928), Учителски институт в Шумен (1932) и славянска филология в Соф. унив. (1942). Учителствува с прекъсвания (1928–1938) в родния си край. През последната фаза на Втората све­товна война редактира (съвместно с Димитър Чавдаров-Челкаш) фронтовия в. „Часовой“. Редактор и главен редактор (1948–1956) на сп. „Дружинка“, редактор (1957–1958) в сп. „Български воин“, сценарист в Българска кинема­тография.

Активно публикува в периодичния печат от 30-те години на ХХ в. Сътрудничи на в. „РЛФ“, „Бран“, „Брод“, „Кормило“, на сп. „Угари“, „Жупел“, „Из­куство и критика“, „Златорог“ и др. Ранните му разкази със сюжети из селския живот привличат вниманието на критиката. Сборникът „Магдина чука“ е отличен с наградата на БАН (1941). След 1944 тематизира текущите обществени и политически промени – войната, бригадирското движение, национализацията, ко­лективизацията в българското село и отзвука, който те провокират в живота и  психологията на българския селянин. Белязана от идеологическата конюнктура, прозата му представлява редуване на натурализъм с документалност и фолклорна образност. Огромното по обем творчество на Ст. Ц. Даскалов изцяло се вписва в нормите на социалистическия реализъм. Предпочитан сюжет на книгите му е опозицията между стария буржоазен строй и новото социалистическо време. Характерно за неговия стил е илюстративно-догматичната пое­тика, в рамките на която психологическата съдържателност на характерите и конфликтите е накърнена от стихийно-разточителни битоописания.

Ст. Ц. Даскалов е автор на проза за деца и юноши, на сценарии за филмите: „Неспокоен път“  (1955), „Тайната вечеря на Седмаците“ (1957), „Стубленските липи“ (1960), „Село край завод“ (1969), „Дъщерите на началника“ (1973), „Опак човек“ (1973).

Негови произведе­ния са преведени на 30 езика.

Носител на Димитровска награда (1950; 1969). Народен деятел на културата (1967).

Псевд. Ст. Бун­тарски.

Сабина Беляева, Добромир Григоров

 

 

Библиографията е изготвена от Диана Ралева

 

Книги от Стоян Даскалов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Козарче свири и пее... : [Разкази за деца] разкази1933 (1941)
Мъка : Разказиразкази1935
Коловоз : Разкази разкази1937
Росица : Разкази за децаразкази1937 (1940)
Глас народен и делов капитал : Разкази разкази1938
Магдина чука : Разказиразкази1940 (1943, 1946)
Под ямурлука : Разкази разкази1941 (1946)
Доброволче : Разкази за деца и юноши разкази1942 (1946)
Двор : Разказиразкази1943 (1946)
Пожарразкази1943
Биволарчета : Повест за деца и юноши повести1944 (1946, 1955, 1976)
Път : Роман в 3 ч.романи1945 (1948, 1950, 1954-1957, 1964, 1969, 1971, 1984)
При своите : Разказиразкази1946
Спомени от детинството миспомени1946
Ударничка : Разкази за деца и юноширазкази1946
Нови разказиразкази1947
Без межда : Избрани кооп. разкази разкази1948
Жълтата река : Разказиразкази1949
Гьошко на фестивал : Разкази за деца разкази1949
Девойката от прохода : Повести и разкази повести1949 (1975)
Мелницата Липовански : Романромани1951 (1955, 1961, 1985)
Владин пише до Сталин : [Разкази] разкази1952
Своя земя : Романромани1952 (1954, 1955, 1959, 1965, 1970, 1984)
Madalyali genc / Bulg. cev. Suleyman Hafizoglu. - повести1952
Разкази за пионеритеразкази1953
Преломът : Драма в 4 д. драми1953
Цветя за героите : Разказиразкази1954
Звънчето на Рогуша : Разкази за деца разкази1955 (1968)
Цветя за всички : Избрани разкази за деца и юноширазкази1956
Първа дружба : Роман за юноширомани1957 (1967, 1984, 1987)
Мирни бразди : Разказиразкази1958
Вода от манастира : [Повест] повести1958
Селски души : Отбрани разказиразкази1958
Първаче : Разкази разкази1958
Момчето, което не можеше да казва "р" : Разказ разкази1959
Бялата погача : Разказиразкази1959
По съветска земя : Пътеписпътеписи1959
Пътечки из полята : Избр. произведения за деца и юноши разкази1959
Secilmis hikayeler / Bulg. cev. Hasan Tekeliefразкази1959
Избранные рассказы / Пер. с болг. разкази1959
Тошко чифтето : Хуморист. разказихуморески1960
Стубленските липи : Роман романи1960
Войнишка жена : Повестповести1960
Кога започва любовта : Три повести : Соколарските председатели . Кога започва любовта . Русалски сънищаповести1961
Как Марко си намери другарче : Разказразкази1962
Дружка : [Разказ за деца] разкази1962
Притоци : Разкази разкази1962
Осемте хляба : Разкази за Георги Димитров /разкази1962 (1969, 1972)
Село край завод : Романромани1963 (1966, 1969)
Поколение без земя : Повест повести1963
Конят на командира : Разкази и повестиразкази1963 (1968, 1973)
Момчето от последния чин : Разкази за деца и юноши / разкази1963
Опак човек : Три повести : Тайната вечеря на седмаците. Апартамент в София . Опак човекповести1963
Окно клуба : Рассказы / Пер. с болг. В. Протопопова.разкази1963
Краят на една омраза : Разказиразкази1964
Пролетно учение : Разказ разкази1964
Осиновен съпруг : [Хуморист. разкази] хуморески1964
Райски птици : Разкази разкази1964 (1970)
Подружка : [Разказ за деца] / Пер. с болг. Юрия Жанова разкази1964
Le moulin de Lipovanski / Trad. [от бълг.] par Kiril Todorov. романи1965
Поколение без земли : Повесть / Пер. с болг. К. Герасимова. повести1965
Есенно село : Разкази разкази1966
Соколарские председатели : [Повести] / Пер. с болг. В. Протопопова. -повести1966
Европа без слънце : Пътеписи пътеписи1967
Разкази : Магдина чука ; Под ямурлука ; Двор. разкази1967
Славейчето се върна : Разказ разкази1968
Земна светлина : Роман романи1968
Република на дъждовете : Роман романи1968
Karars zlik : Roman / Bulg. cev. Strahil Nikolofромани1968
Осеннее сено : Рассказы / Пер. с болг. Е. Андреевой и др. разкази1968
Райские птицы : [Разкази] / Стоян Ц. Даскалов ; Пер. с болг. Т. Теховойразкази1968
Избрани произведения : Т. 1 - 4. 1969-19721969
Зелената къщичка : Разкази [за деца] разкази1969
Ревю : [Хуморист. разкази] хуморески1969
Слон и ябълки : [Разказ за деца] разкази1969
Разкази за Георги Димитров разкази1969 (1972)
Дружба : Роман для детей и юношества / Пер. с болг. А. Опульского ;романи1969 (1972)
Детски радости : Избр. творби за деца. Т. 1–2. 1970–19711970
Бащиния : Разказиразкази1970
Моите ученици : Разкази за малки и големи разкази1970 (1982)
Autumn hay and other short stories : [Сборник] / Transl. [от бълг.] by Roussi Roussev разкази1970
Цветины луга : Роман / Пер. с болг. Л. Бачурский. -романи1970
Зеленый домик : [Разкази за деца] / Пер. с болг. Эльвиры Дурыгинойразкази1970
Тайная вечеря Семимесячных : Повесть / Пер. с болг. А. Опульскогоповести1970
Заключената приказка : [Разказ за деца] разкази1971
Продадената картинка : Разказ разкази1971
Земя на апостоли : Септемврийски разкази и повести разкази1971
Урок за България : Разкази за деца и юноши разкази1972
Аз съм Ники : Детски апокрифи : [Разкази] /разкази1972 (1979)
Нашият Георги Димитров : Разказиразкази1972
Рассказы о Георгии Димитрове / Пер. с болг. Ю. Цървуланов и др. -разкази1972
Дъбрава : Разказиразкази1973
Кученцето Руни : [Разказ за деца] разкази1973
Имате ли моми? : [Хуморист. разкази] хуморески1973
Родното място на таланта : Лит. размислиразмисли1974
Гласове от огъня : Разкази разкази1974
Buyuk mucadele / Ceviren N. Sel. - 3. basim. - Istanbul : Habora Kitabevi, разкази1974
Наследницата : Роман в 2 кн.романи1975
Слънцето е за всички : Пътеписипътеписи1975
Котаракът и прахосмукачката : [Приказка за деца] приказки1975
Разкази разкази1976
Моите учители : Разкази за юноши разкази1977
Късни младоженци : Новелиновели1977
Щърков сняг : Новелиновели1977
Домашен слон : Разкази за деца разкази1978
Взлом : Романромани1979
Избрани произведения : В 3 т 1979-19801979
Педагогика по телефона : [Хуморист. разкази] хуморески1979
Едно дете приема парада : [Разказ за деца] разкази1979
Клекуцан или великият обрат : Роман романи1980
Целувка край Балатон : Разкази разкази1980
Сечи, бабо, дръвце : [Разкази] за предучилищна възраст разкази1980
Улица "Петропавловска" : Новели [за юноши] новели1980
Лондонски противоречия : [Пътепис] пътеписи1981
Хляб и литература : Худож. публицистикапублицистика1982
Предшественикът : Биогр. роман за Никола Войводов романи1983
Республiка дощiв : Роман / Пер. з болг. Лiдii Горячко, Наталi Онипко. - Киiв : Днiпроромани1983
Шопска мозайка : [Разкази] : Кн. 1-разкази1984
Капчици роса : Разказ за децаразкази1984
Дъщерите на началника : Роман в 2 ч. романи1985
Ханка : [Хуморист. разкази] хуморески1985
Линда - преследваната красота : Романромани1985
Кога шоп сваля капа : Разкази / разкази1986
Той, Елин Пелин... и наша милост : [Спомени] спомени1986
Последна среща : Разкази : [За деца] разкази1988
На високо шопско равнище : Разкази разкази1988
Избрани разкази / Състав. Тихомир Тихов ; разкази1989

Книги за Стоян Даскалов

АвторЗаглавиеГодина
Цонев, Й. Път : Роман от Стоян Даскалов : Беседи за младежта / Разработена от Йордан Цонев. 1948
Кол. Крум Григоров, Стоян Ц. Даскалов, Петър Славински : Био-библиогр. очерк / Иванка Димитрова и др. -1984