в. Брод

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеБрод
Начална дата08.07.1936 г.
Крайна дата21.10.1936 г.
Мястогр. София

Двуседмичник за литература, изкуство и общ. мисъл. Ред. Ив. Велйов. София, п-ца Бр. Миладинови. 4о. Ц. 3 лв., год. аб. 50 лв. 3500 тир.

Год. І; 1936; излезли от печат 9 бр.

В редакцията участват още Людмил Стоянов и Сава Гановски.

Литературен вестник. Обединява леви писатели и изразява становището на БКП за литературата и изкуството. В полемика с в. „Кормило“.

Свързани личности