в. Военни известия

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеВоенни известия
Начална дата14.02.1892 г.
Крайна дата20.03.1919 г.
Мястогр. София

Седмичен вестник. Издава учебното бюро при Военното министерство. София, п-ца Янко С. Ковачев. 2о. Ц. 15 ст., год. аб. 6 лв.

Год. І – ХХVІІІ; 1892 – 1919; излезли от печат 4313 бр.

Официално издание на Военното министерство. Към редакцията на военните издания (в. „Военни известия“ и сп. „Отечество“ ) през годините на Първата световна война са мобилизирани като военни кореспонденти редица български писатели, поети и журналисти. Макар да са били пращани на фронта да отразяват събитията, животът им е бил относително запазен за разлика от мобилизираните във военните подразделения.

Свързани личности