в. Изгрев

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеИзгрев
Начална дата11.1930 г.
Крайна дата01.1944 г.
Мястогр. Сливен

Месечен вестник за ученици от прогимназията и ІV отделение. Урежда ред. к-т. Михайлово, Сливенско, п-ца Балкан – Сливен. 4о. Ц. 2 лв., год. аб. 15 лв. 2700 – 6500 тир.

Год. І – ХІV; 1930 – 1944; излезли от печат 108 бр.

Илюстровано издание за деца и юноши. Помества стихотворения, разкази, биографични бележки за именити възрожденци и писатели, епизоди из живота на бележити българи и за военни събития, популярни природонаучни знания и пр.

Свързани личности