в. Литературен глас

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеЛитературен глас
Начална дата16.09.1928 г.
Крайна дата29.03.1944 г.
Мястогр. София

Седмичник за литература, изкуство и обществени въпроси. Излиза всеки четвъртък. Ред. Д. Б. Митов. София, п-ца Право. 2о. Ц. 3 лв., год. аб. 100 лв. 3000 – 6000 тир.

Год. І – ХVІ; 1928 – 1944; излезли от печат 624 бр.

Голям литературен вестник, илюстрован, най-дълго просъществувалият измежду литературните вестници до 1944 г. Сътрудничат видни писатели, културни и обществени фигури.Отразява многостранно литературния и културния живот в страната.

Свързани личности