в. Литературен критик

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеЛитературен критик
Начална дата01.1941 г.
Крайна дата22.07.1941 г.
Мястогр. София

Седмичник за критика. Ред. З[ашо] П[етров] Търнин. София, п-ца Стопанска България.4о. Ц. 2 лв., год. аб. 80 лв. 3000 тир.

Год. І; 1941; излезли от печт 19 бр.

Започва като частно издание с млади сътрудници. От бр. 7 до бр. 15 фактически редактор е Никола Вапцаров.

Свързани личности