в. Свободна реч

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеСвободна реч
Начална дата16.02.1924 г.
Крайна дата25.09.1934 г.

Всекидневен утринен вестник. Ред. к-т. София, п-ца Стопанско развитие. 2о. Ц. 1 лв., год. аб. 240 лв. 1200 – 10 000 тир.

Год. I – XI; 1924 – 1934; излезли от печат 3167 бр.

Обществено-политически и информационен всекидневник на Демократическия сговор.

Свързани личности