сп. Демократически преглед

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеДемократически преглед
Начална дата01.10.1902 г.
Крайна дата15.05.1928 г.
Мястогр. София

Излиза два пъти в месеца – на 1 и 15. Ред.: Т. Г. Влайков, Илия Георгов, А. Страшимиров. София, Придворна п-ца. 4о. Ц. 50 ст., год. аб. 10 лв. 1000 – 2000 тир.

Год. І – ХІХ; 1902 – 1928; излезли от печат 228 кн.

Списанието е дело на група млади демократи начело с Найчо Цанов, отцепили се от Демократическата партия през 1902 г. Става теоретичен орган на основаната от тази група през 1905 г. Радикално-демократична партия. През 1907 г., без да прекъсва партийните си връзки, става собственост на Тодор Влайков. Обединява множество писатели и учени.

Свързани личности