сп. Златорог

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеЗлаторог
Начална дата01.1920 г.
Крайна дата12.1943 г.
Мястогр. София

Месечно списание. Издание на книгоиздателствата Ал. Паскалев, Образование и Български печат. Ред. Владимир Василев. София, Придворна п-ца. 8о. Ц. 6 лв., год. аб. 80 лв. 2000 – 3000 – 1500 – 2000 тир.

Год. І – ХХІV; 1920 – 1943; излезли от печат 240 кн.

Списанието е своеобразна антология на най-значителните постижения на литературата ни между двете световни войни. Помества оригинална и преводна художествена литература и отразява всички страни на културния живот, като поддържа критически и новинарски рубрики за литература и за изкуствата – театър, изобразително изкуство, музикално и танцово изкуство, кино. Съдържащото се в неговите страници е истинско национално духовно богатство и свидетелства за градивните усилия и консолидацията на най-талантливите представители на изкуството и литературата ни и на най-смислената, образована и мъдра част от българската интелигенция в следвоенното време на недоимък и социална конфронтация. Независимо от помощта на съмишленици и приятели списанието е преди всичко лично дело на своя редактор Владимир Василев.

Свързани личности