сп. Критика

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеКритика
Начална дата03.1891 г.
Крайна дата12.1891 г.
Мястогр. Пловдив

Месечно списание. Ред. К. Кръстев. Пловдив, изд. и п-ца на Д. В. Манчов. 8о. Ц. 5 лв.

Год. І; 1891; излезли от печат 12 кн.

Второто литературнокритическо списание на д-р Кръстев, предшестващо сп. „Мисъл“. Помества оригинални и преводни статии от областта на литературата и философията, научни, театрални и литературни вести, критика и библиография.

Свързани личности