сп. Прометей

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеПрометей
Начална дата04.1937 г.
Крайна дата1943 г.
Мястогр. София

Списание за разпространение на класическата култура. Издава Дружеството на приятелите на класическата култура в България. Ред.: проф. Ал. Балабанов, проф. В. Бешевлиев и Б. Илиев. София, п-ца Стопанско развитие. 8о. Год.аб. 80 лв. 2000 – 2500 тир.

Год. І – VІІІ; 1937 – 1943; излезли от печат 44 кн.

Списание за разпространение на класическата култура с оглед да се създаде българска национална култура. Популяризира класическото образование. Съдържа научни и популярни статии за класическата древност, преводи от латински и гръцки, съобщения и рецензии, весела страница, книгопис и др.

Свързани личности