сп. Училищен преглед

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеУчилищен преглед
Начална дата01.1896 г.
Крайна дата06.1949 г.
Мястогр. София

Месечно списание. Издава Постоянният учебен комитет при Министерството на народното просвещение. София, п-ца Ив. Г. Говедаров. 8о. Год. аб. 5 лв. 5300 – 5000 – 7500 тир.

Год. І – XLIII; 1896 – 1944; излезли от печат през този период 425 кн.

Вместо год. ХІV – ХVІ излиза Архив на Министерството на народното просвещение.

 

Свързани личности