сп. Художник

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеХудожник
Начална дата15.09.1905 г.
Крайна дата12.1909 г.
Мястогр. София

Илюстровано литературно-художествено списание. (Приложение на сп. „Библиотека“.) Излиза два пъти в месеца – на 15 и 30 число. Стоп. П. Генадиев. София, Държавна п-ца. 4о. Год. аб. 6 лв. 9000 тир.

Год. І – ІІІ; 1905 – 1909; излезли от печат 40 кн.

Илюстровано литературно-художествено списание, което се стреми да е в крак с европейското съвремие. Съдържа оригинални и преводни стихове и проза, статии върху литературата и изкуството. Белязано е с художествен еклектизъм с превес към модернизма. Помества и реалистични, и символистични произведения. Прави опит да се противопостави на сп. „Мисъл“. Сътрудничат мнозина от активните по това време български писатели, поети и критици. Списанието е с изключително високо за времето си полиграфическо изпълнение.

Свързани личности