Теодор Траянов

Теодор Траянов; Дата: 1906; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Теодор Василев Траянов
Роден
гр. Пазарджик
Починал
гр. София
Жанровебалади, импресии, поеми, сонети, стихотворения, химни
ИзданияБългарска сбирка, Везни, Звено, Летописи, Наш живот, Парнас, Слънчоглед, Хиперион, Художник, Наблюдател
Направления и кръговеКръгът около сп. „Хиперион“

Траянов, Теодор/Тодор Василев (Пазарджик, 30.01.1882 – София, 15.01.1945). Произлиза от сравнително заможно семейство с културни интереси. Като съдебен следовател баща му се установява за кратко в различни селища на България – така бъдещият поет учи първоначално в Стара Загора и полага зрелостен изпит в Първа мъжка гимназия в София.

През 1899 Траянов следва математика и физика в Софийското висше училище, но между 1900 и 1909 вече е студент по архитектура в Техническото висше училище, Виена, без да успее да се дипломира. Там живее до 1921, определя творческия си натюрел, сключва брак с австрийката Елена Петерс (1907), участва в Междусъюзническата война (1913), има успех като либретист на оперетата „Младият крал“ (1914) и достига поста първи секретар в Българската дипломатическа легация. Оттам изпраща творби до български списания и създава първите си три поетически книги.

След завръщането си в България е утвърден като култова фигура в кръга около сп. „Хиперион“ (1922–1931), издание, което редактира заедно с Ив. Радославов. От 1937 е съредактор на сп. „Bulgarienwart. Illustrierte Monatsschrift für Fremdenverkehr, Wirtschaft und Kultur“ и помощник-драматург в Народния театър. В последните си години (1940–1945) изживява националистичния подем с възвръщането на Южна Добруджа, почетен е с юбилейно тържество (1942) и в поведението му се долавят отчетливи патриаршески жестове.

Първата му публикувана творба е стих. „Скръб“ (в ученическото сп. „Смях“, 1899), днес неоткриваемо. За първа публикация се смята цикълът „Скитнишки мелодии“ („Летописи“, 1904, № 11). Превръща се обаче в значещо име за литературната история с цикъла „Regina mortua“ („Художник“, 1905, № 3–4), от който финалното стихотворение „Нов ден“ добива по-късно манифестна стойност за българския символизъм. От 1905 Траянов сътрудничи на изданията „Художник“, „Наш живот“, „Българска сбирка“, „Слънчоглед“, „Наблюдател“, „Звено“, „Везни“, „Парнас“ „Хиперион“, „Bulgarienwart“. В знаменателния за развоя на българския модернизъм алманах „Южни цветове“ (1907) е най-пространно представеният автор с макроцикъла „Песни на песните“, всъщност първата му лирическа книга, макар за такава да е смятана стихосбирката „Regina mortua“ (1909).

Привлечен към кръга около А. Страшимиров („Наш живот“), Траянов се отделя – с Д. Кьорчев, Тр. Кунев, Ю. Леонардич – от своя духовен наставник в групата „Южни цветове“, изявяваща се и по страниците на сп. „Слънчоглед“. От 1922 публикува предимно в „Хиперион“ и неизменно е отъждествяван с това издание и с най-дълготрайната развойна насока в модерната българска поезия – символизма. Участието му, отново доминиращо и изведено начело в антологията „Млада България“ (1922), е с манифестен характер.

Непубликувани са Траяновите преводи на пиеси от М. Еминеску, Е. Харт, Х. фон Клайст, Фр. Шилер, У. Шекспир, Р. Вагнер.

Жанровите обозначения, които Траянов плътно следва или, обратно, разколебава и обновява, са: химн, ноктюрно, поема, импресия, марш, псалом, балада, сонет, заклинание (индивидуален принос сред жанровете на българския символизъм), вигилия, романтична песен, стихотворение-портрет, дори „триптихон“. Явен е стремежът му да пренася и олитературява жанрове от музиката и от изобразителното изкуство.

В ранната поезия на Траянов (1905–1911) се долавят влияния от Х. фон Хофманстал, Р. Демел и Ф. Дьорман, явно е идеологическото форматиране под знака на Фр. Ницше, О. Вайнингер, Ст. Пшибишевски. Изгражда се декадентска поетика, в която приглушено-минорно се съдържат ключови сецесионни мотиви (свещена пролет, вечна младост, нова девственост). В по-сетнешното си развитие поетът пренаписва и претворява автентичните си лирически книги „Regina mortua“ (1909) и „Химни и балади“ (1912), изличавайки същностно декадентското, натурализма от нервно-патологичен тип и постигайки характерна моностилистика, състояща се от есенциални декламативи за възмогата на човешкия дух („Освободеният човек“, 1929). Средство за домогване до този монументално-прояснен мир е заклинателният модус на езика и архаично-възвишената, донякъде „милитаризирана“ лексика на забележителната книга „Български балади“ (1921). Смятана за трагичен пробив на действителността в херметичния му свят, тази цялостна творба, известна предимно с елегичните си балади, изиграва ролята на поетологически премодулатор: от сугестията към перформативния изказ; от личното страдание към богоборчеството и месианизма.

Развитието на Траянов, насочено от медитативна вглъбеност към екстравертиране и ултимативно-догматично политизиране на поетическия език („Земя и дух“, 1941), се отличава с преждевременни усвоявания на актуални тенденции (експресионистичното „Маршът на варварите“, 1911), с автореминисцентни синтези на декадентски мотиви („Песен на песните“, 1923), с концептуални прередактирания в духа на новоромантизма („Романтични песни“, 1926). Дори в книгата „Пантеон“ (1934), където лирическият Аз е обективиран в образи на духовни избраници, е явен афинитетът към поетите на упадъка. „Пантеон“ обаче окончателно налага един идеологизиран език със стожерни понятия като грядуще, гранит, имортели, мавзолей, титани и пр. В този смисъл най-значимата му творческа изява обединява стремежа към универсални лирически фигури с тягата по устойчива образност и по свръхгероична поетическа персона.

При късния Траянов необратимо се утвърждава окрупнената образност, лозунгово-еднозначният слог, резултат от обедняването и абстрахирането на скандално-провокативния език на декаданса.

В отличие от Яворов, Траянов не създава поетическа традиция. У него се наблюдава явление от друг разред: в отделните си фази поетическият му език проявява съобщност с езика на други автори, актуални за периода: през 1907 с Тр. Кунев („Зарници“), по време на декадентския си развоен стадий (1905–1910) със С. Скитник („Изповеди“), през 1921 с Л. Стоянов („Меч и слово“). Продуктивно за изследване е полето на заимствани мотиви, похвати, визии от ранния Траянов и асимилирането им до неразпознаваемост в поезията на големия български поет П. К. Яворов.

Поезията на Т. Траянов е превеждана на немски език през 30-те и 40-те години на ХХ век, както и през 2006 г.

През 1949 г. е номиниран за Нобелова награда.

Псевд.: Анжар, Т. Мур, Т. Т., Т. Тр.

 

Бисера Дакова

 

Библиографията е изготвена от Мила Тронкова (Книги от... и Книги за...)

и Велислава Маринова (Статии за...)

Книги от Теодор Траянов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Regina mortua : Стихотворениястихотворения1909
Химни и балади : Избрани стихотворения 1902–1909стихотворения1912
Български баладистихотворения1921 (1995, 2005)
Песен на песнитестихотворения1923
Романтични песнистихотворения1926
Изгасналото огледалостихотворения1928 (1932)
Съчинения : Т. 1стихотворения1929
Слепият гуслар: Стиховестихове1931
Декламаториум : Най-популярни песни и поеми песни, поеми1932
Най-хубавите басни за деца. Нагодил на български езикбасни1934
Пантеонстихотворения1934 (2000)
Нощ е наоколо : Стихотворениястихотворения1935 (1939)
Пълно събрание на съчиненията : Т. 1–3 1929-1941стихотворения1941
Ден и нощ : Разказиразкази1941
Избрани стихотворениястихотворения1966
Избрани творбистихотворения1981
Стихотворениястихотворения1993

Книги за Теодор Траянов

АвторЗаглавиеГодина
Пундев, Васил Т. В. Траянов1914
Бенароя, МоисТеодор Траянов и неговият мир1926
Радославов, Иван Портрети : Теодор Траянов, Трифон Кунев, Димчо Дебелянов1927
Райнов, Николай Пейо Яворов, Теодор Траянов1941
Николов, Малчо От Теодор Траянов до Никола Вапцаров : Литературни характеристики1947
Куюмджиев, Кръстьо и др.Кирил Христов, Димитър Бояджиев и Теодор Траянов в спомените на съвременниците си1969
Балабанова, Вера Теодор Траянов1980
Балабанова, Вера Теодор Траянов : Спомени и писма1980
Илиев, Стоян Теодор Траянов : Грядущ и непознат1983
Петров, Здравко и др.Теодор Траянов : Нови изследвания1987
Младенов, Иван Теодор Траянов в развитието на българския символизъм1997
Дачев, Мирослав Слово и образ : Бълг. балади : Теодор Траянов; Сирак Скитник2003

Статии за Теодор Траянов

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
И. К.„Български балади“ : [Рецензия]Парнас19212
Вълчанов, ЛюдмилЛитературни работиЕпоха03.11.1922110
Г. К. „Български балади“ : [Рецензия]Яснина19231
Хр.При Боговете на ОлимпЗнаме12.12.1924201
Без авторБърнард Шоу, нашето войнство и един български поетНародна отбрана19251184
Камбуров, СветославRequiema`a : Български балади от Т. ТраяновХиперион19253
Нанов, ЛазарВикът на мъртъвцитеВедрина192610
Брезовски, Св.Теодор Траянов и неговите „Романтични песни“ : [Рецензия]Театър и изкуство06.192636
Крусев, П. Д. „Романтични песни“ от Теодор ТраяновЗнаме19.07.1926153
Бенароя, МоисТеодор Траянов и неговия мирХроники19273
Йорданов, КрумЛитературни разприОбзор19281
Стефанов, КонстантинТеодор ТраяновХиперион19281-2
Павлов, Тихомир„Освободеният човек“Народ192966
Без авторПринадлежносттаПростори192912
Пундев, ВасилТеодор Траянов : [Литературен разбор на] „Български балади“Пундев, В. Днешната българска лирика1929
Русалиев, Владимир„Освободеният човек“ : [Рецензия]Мисъл19298
Без автор„Освободеният човек“ : [Рецензия]Литeратурна мисъл24.03.192926
Димов, ДамянТрагедията на българския дух. III. Теодор ТраяновХиперион19305-6, 7
Калоянов, АсенБългарските поети – символисти : Теодор ТраяновЗаря19302534
Радославов, ИванТеодор ТраяновХиперион19304
Цветаров, ЛюбенТеодор ТраяновМисъл19317
Димов, ДамянТеодор ТраяновНива19325
Иванов, ВичоНовият българинМисъл193227
Попова, М. Няколко думи за Теодор ТраяновЛитературен свят193233
Попова, Р. Нашият поетМисъл193227
Радославов, ИванТеодор ТраяновМисъл193227
Ранков, ИванТеодор ТраяновСтруя193211-12
Сава Мак [Сава Боновски]Теодор ТраяновЗаря19323167
Алексей Б. „Пантеон“ от Теодор ТраяновКамбана19344011
Георгиев, Любомир„Смърт в равнините“ от Теодор Траянов : [Анализ]Георгиев, Л. Литературни анализи1934
Димов, Дамян„Пантеон“ : [Рецензия]Завети19342
Дрехаров, Христо„Пантеон“ от Теодор Траянов : [Рецензия]Учителски вестник193425
Михайлов, ЛюбомирТеодор ТраяновЗаря19343795
Н. М. [Недялко Месечков]„Пантеон“ : Стихотворения : [Рецензия]Ново време19.02.1934803
Русалиев, Владимир„Пантеон“ от Теодор Траянов : [Рецензия]Предел19356
П. Т. Поетът Теодор ТраяновЮг (Пловдив)13.09.19365295
Без авторТеодор ТраяновСветоглас19375-6
Без авторТеодор ТраяновЮжна литература19381
Минков, Цветан„Смърт в равнините“ : [Разбор]Минков, Цв. Из българската поезия. Ч. 2.1939
Маджаров, Д. Хр. „Смърт в равнините“ : [Разбор]Българска реч19404-5
Мандиков, Асен„Български балади“ : [Рецензия]Златорог19413
Месечков, Недялко„Български балади“ : [Рецензия]Дневник194112356
Без авторТайната на Струма : [За „Български балади“]Зора19416483
Данаилов, СлавчоТеодор ТраяновМладежки червен кръст19419
Пенев, ПенчоТеодор ТраяновВестник на жената1942886
Тихолов, ПеткоТворческото дело на Теодор Траянов : По случай 60-год. на поетаДневник194212650
Кишмеров, ПетърТеодор Траянов и съдбата на МакедонияМакедония19431
Пенев, НиколаТеодор ТраяновМлад кооператор194317-18
Хлебаров, ВертерТеодор ТраяновРодна стряха19432
Цветанова, Ев. Теодор ТраяновМладежко слово19433
Стоянов, ЛюдмилТеодор ТраяновСтоянов, Л. За литературата, изкуството и културата1959
Иванов, ВичоТеодор ТраяновИванов, В. С мисъл и порив1972
Петров, ЗдравкоТеодор ТраяновПетров, З. Личности и съдби1974
Радев, Иван„Български балади“Родна реч19742
Де ла Гата, ЛуиджиТеодор Траянов Родна реч19779
Василев, МихаилСъзвездието символистиВасилев, М. Редове за поезията : Очерци за бълг. поети1978
Де ла Гата, ЛуиджиТеодор Траянов Родна реч19781
Дончев, НиколайТеодор ТраяновДончев, Н. Литературни и мемоарни етюди1978
Чолаков, Здравко„Един духът свободен само“ : Теодор ТраяновЧолаков, З. Философски проблеми в българската литература1979
Илиев, СтоянНеобикновената съдба на поета : [Теодор Траянов]Литeратурен фронт23.08.197934
Далчев, АтанасТеодор ТраяновДалчев, Ат. Страници : [Литературнокрит. статии]1980
Попов, СтрахилХуманизъм и родолюбие : Военно-патриотични мотиви в творчеството на Ив. Вазов, Т. Траянов. А СтрашимировАрмия, литература, съвременност : Литературнокрит. статии1981
Ценков, БорисБогоборството в поезията на Теодор ТраяновАтеистична трибуна19816
Велева, ЛидияТеодор Траянов и неговите „Български балади“Пулс26.05.198121
Илиев, СтоянЗавръщането на Теодор Траянов : [Рец. за „Избрани творби"]Пулс23.06.198125
Бенатова, ИринаМотивът на Ботевата балада „Хаджи Димитър“, отразен в творчеството на Теодор Траянов, Гео Милев и Николай ХрелковЛитeратурна мисъл19821
Илиев, СтоянРомантическият титанизъм в „Пантеон“ : [100 г. от рождението му]Пламък19821
Мирчев, ИванТеодор Траянов : [100 г. от рождението му]Хоризонт19821
Хаджикосев, СимеонПоезията на Теодор ТраяновХаджикосев, С. Отблизо и отдалеч : Очерци, лит. критика1982
Ценков, БорисТеодор Траянов – публицистБългарски журналист19822
Ценков, БорисФилософски проблеми в поезията на Теодор Траянов : [100 г. от рождението му]Философска мисъл19822
Константинова, Елка„Възкръсват стародавни времена...“ : [100 г. от рождението на Т. Траянов]Земеделско знаме23.01.198223
Кунчев, Божидар„Поет на чудото и тишината“ : [100 г. от рождението на Т. Траянов]Учителско дело27.01.19824
Зарев, ПантелейРодината – лична съдба на поета : [100 г. от рождението на Т. Траянов]Народна култура05.02.19826
Траянов, ВасилЯрък поетичен и шахматен талант : [100 г. от рождението на Т. Траянов]Народен спорт11.02.198217
Белева, ЛидияСпасението на „Романтични песни“ : 100 г. от рождението на Т. Траянов Литeратурен фронт18.03.198211
Георгиев, ЛюбенДуми за възвишението : 100 г. от рождението на Т. ТраяновЛитeратурен фронт18.03.198211
Мицков, ГеоргиЧувах словото му : 100 г. от рождението на Т. Траянов Литeратурен фронт18.03.198211
Марковски, ВенкоLandatio за Теодор ТраяновЛитeратурен фронт01.04.198213
Зоткова, АнтоанетаТеодор ТраяновРодна реч19831
Илиев, СтоянПървите отзиви за Теодор ТраяновЛитературна история198310
Петров, ЗдравкоПоет на Русалки, на „Железни ритми“Петров, З. Творци от няколко поколения : [Литературнокрит. очерци]1984
Хаджикосев, СимеонЕдин сонет на Теодор ТраяновХаджикосев, С. Сред незабравимите страници : Литературни анализи1984
Ликова, РозалияТеодор Траянов – неоромантични насоки в българския символизъмЕзик и литература19843
Младенов, ИванЛилиев и Траянов – насоки в лириката имЕзик и литература19856
Попов, СтрахилТрагедия и възмогване : Мотиви от „военната“ лирика на Ив. Вазов, К. Христов, Т. Траянов, Хр. ЯсеновТрудове на Великотърновския университет „Кирил и Методий“1986Т. 21, 1
Ликова, РозалияЧерти от музикално-конструктивния поетичен модел на ТраяновЛикова, Р. Портрети на български символисти1987
Балабанова, ХристинаХоризонтите на българската литература и култура през погледа на антологиите „На острова на блажените“ от Пенчо Славейков и „Пантеон“ на Теодор ТраяновМеждународен конгрес по българистика, II. Доклади1988Т. 12
Петров, ЗдравкоТеодор ТраяновПетров, З. Поети1988
Каранфилов, ЕфремЛермонтов в „Пантеон“ на Теодор ТраяновЛитeратурен фронт29.09.198840
Цоцова-Додова, Мария„Смърт в равнините“ от Теодор Траянов в контекста на българската поетическа традицияБългарски език и литература19904
Щамлер, Хайнрих и др.Фридрих Ницше и Теодор Траянов : "Песен на песните"/ Х. Щамлер, В. Николова ; Прев. от нем. Ив. МилеваЛетописи19923
Георгиев, ЛюбенГлас на вещател и пророк : 110 г. от рождението на Т. ТраяновДума31.01.199226
Ликова, РозалияИзпънатите въжета на душата : 110 г. от рождението на Т. ТраяновДемокрация31.01.199226
Радева, ВиолетаДуховните мостове между Траянов и НъждехДемокрация10.12.1993289
Аджеларов, Димитър"Ах, кой ще ме зарови?" : Наблюдения върху "Смърт в равнините" на Т. ТраяновТракия19943
Кръстев, ДимитърЖанр, разбиране, възприемане : С оглед на една символистична творба ["Песен на песните" от Т. Траянов]Пир19941
Танев, ДимитърТези балади сливат плача с безсмъртието : Непознатият Теодор ТраяновСлавянски вестник19941-2
Иванов, ПавелИнтуитивният шахмат е поема, в която героят побеждава или умира : Непознатият Теодор ТраяновСлавянски вестник01.19941-2
Сестримски, ИванКак беше вдигната възбраната : Непознатият Теодор ТраяновСлавянски вестник01.19941-2
Щамлер, ХайнрихЗа възпоменание за Теодор ТраяновВек 2103.08.199430
Чолаков, Здравко"Тиха" и "бързоструйна" Струма в... българската поезия : [Сравнителен анализ на стихотворението "Катунари" от П. П. Славейков и баладата "Тайната на Струма" от Т. Траянов]Български писател20.09.199419
Влашки, МладенОтново за големия непознат - Теодор ТраяновВсичко за книгата19956-7
Лилкова, Анелия"Божественият маг" в българската литератураАрхивен преглед19951-2
Stajceva, EmilijaDie "Duineser Elegien" und das Rilke-Gedicht von Teodor TrajanovGermanica19962-3
Младенов, ИванТеодор Траянов в развитието на българския символизъмМакедонски преглед19962, 3
Щамлер, ХайнрихСъдбовни антиподи : [Атанас Далчев и Теодор Траянов] Литeратурен форум199624
Видински, ЗдравкоТеодор Траянов – родолюбецътПрелом01.19963
Шикеров, СтефанЛаборатория на смисъла : Контрактивни взаимодействия в стихотворението "Кристален звън" на Теодор ТраяновЛитературен вестник01.12.199939
Райков, РадославТеодор Траянов и "Брегът на смъртта"Дарба20001
Кирилов, ГеоргиТеодор Траянов - фанатичен българин и отличен европеецАнти08.12.200049
Аджеларов, Димитър"Полилеят на сатаната" – ода на възторга и отчаянието"Полилеят на сатаната" – ода на възторга и отчаянието200110
Райков, РадославМистична поезия : Теодор Траянов - 80 години български баладиАнти13.07.200128
Бухчев, БорисЩе грее българското име : Теодор Траянов - 80 години български баладиАнти13.07.200128
Илиев, СтоянЗавръщането на Теодор Траянов : 120 г. от рождението на поетаПонеделник200211-12
Делчев, ДамянЗабравеният бард на българската поезияБългарска нация03.20021
Пантелеева, Нина"Песен на песните" – пейзаж на душатаБългарски писател13.03.200210
Иванов, СлавчоЕзикът на гората (при ипостазите на две гори) : [В творчеството на Л. Каравелов, Д. Дебелянов и Т. Траянов]Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев". Т. 40, 5.2003
Панайотова, МарияТеодор ТраяновРодна реч20038-9
Шивачев, Румен"Песен на песните" и мистичното в българския символизъмЛитературен вестник12.02.20036
Кабаиванска, СтефкаВ търсене на "своето място в живота" : [Поезията на Теодор Траянов]Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология2004T. 42, 1
Николова, Видка"Думата осъзнава своя божествен произход" : Към "Песен на песните" от Теодор ТраяновЛитeратурна мисъл20042
Неделчев, МихаилКритическите представи за Теодор Траянов : съответствия и несъответствияЛитературен вестник04.02.20045
Чакъров, МихаилВ пантеона на безсмъртните : 60 г. от смъртта на Т. ТраяновДетонация01.20051
Георгиева, Цветана "Песен на песните" на Теодор Траянов в екзистенциално-религиозен диалог с философията на Сьорен КиркегорФилософски алтернативи20065
Русев, РадостинТеодор Траянов и неговата "Песен на песните" – самотни странници в българската литератураЕзиков свят20062
Неделчев, МихаилПоетът като над-личност : За съответствията и несъответствията на критическите и литературно-исторически твърдения за/около Т. ТраяновКултура07.07.200626
Лукова, Калина"Regina Mortua" на Теодор Траянов в българския печат : [Отзиви на съвременници за едноименната стихосбирка на поета, публ. в началото на XX в.]Годишник - Бургаски свободен университет200717
Янев, СимеонТеодор Траянов : От мъртвата царкиня до живата истина : [Творчеството на Т. Траянов]Простори (Варна)20072
Младенов, ИванТеодор Траянов : 125 г. от рождението на поетаДетонация03.20073
Дакова, Бисера"Химни и балади" (1912) на Т. Траянов - телеологии и антитези. Радикализираният декадансЛитeратурна мисъл20081
Лукова, КалинаАнтологиите в медийния сюжет Яворов – Траянов : Наблюдения върху литературния печат през 20-те години на 20-ти векБългарски език и литература20092
Ковачев, ОгнянКуфарите на един вечен пилигрим в канона [Теодор Траянов] : Куфарите на канонаЛитературен вестник25.03.200911
Дакова, БисераВ модуса на югендстил (антологията "Освободеният човек" на Теодор Траянов)Sub specile aeternitatis : Сборник в памет на Жана Николова-Гълъбова2015
Stajčeva, EmilijaTrajanovs Idee vom Dichter, exemplifiziert am Hölderlin-PorträtSub specile aeternitatis : сборник в памет на Жана Николова-Гълъбова2015
Igov, SvetlozarTheodore TrayanovBulgarian Modernism2017