Жанрове: Учебни помагала

Автори

Произведения

 • Българска христоматия или Сборник от избрани образци по всичките родове съчинения : С приложение на кратки жизнеописания за знаменитите писатели / Състав. Иван Вазов и Константин Величков

  Иван Минчов Вазов 1884 г.
 • Ръководство за изучаване старобългарския език в средните училища : Граматика, образци за четение и словарче

  Александър Стоянов Теодоров-Балан 1892 г.
 • Българска граматика : За долните кл. на средните училища : Кн. 1

  Александър Стоянов Теодоров-Балан 1899 г.
 • Български език : Метод. граматика за долните кл. на средните у-ща : Кн. 1-2. 1899–1900

  Александър Стоянов Теодоров-Балан 1904 г.
 • Четива по вероучение : Уч. помагало за ученици от II отд.

  Елин Пелин 1936 г.
 • Правописен речник с упътвания във връзка с материала по български език в основното училище

  Никола Йорданов Фурнаджиев 1939 г.
 • Христоматия по български език и литература: За VII кл. на гимназиите / Състав. Георги Цанев, Емил Георгиев

  Георги Ценов Цанев 1950 г.
 • Христоматия по литература: За XI кл. на общообразователните училища / Състав. Георги Цанев, Симеон Русакиев

  Георги Ценов Цанев 1952 г.
 • Водомоторен спорт : Ръководство / в съавторство с Жеко Жеков

  Стефан Неделчев Цанев 1962 г.
 • Христоматия по литература : За IX клас

  Симеон Дончев Хаджикосев 1982 г.
 • Проблеми на българската възрожденска литература: [Учебник за студенти - филолози]

  Кирил Любомиров Топалов 1983 г.
 • Светлоструй : Лирическа христоматия [За юноши]

  Иван Цанев 1987 г.
 • Зарчета-велизарчета : Задачки и закачки за предучилищна възраст

  Иван Цанев 1989 г.
 • Лечебната сила на литературата : В помощ на учителя по лит. и на кандидат-студента

  Елка Георгиева Константинова 1992 г.
 • Българска литература : Българска литература с паралелно представяне на българска етнология, фолклор, изобразително изкуство, мемоаристика, български училищен живот през XIX-XX в. [Учебно помагало] за българските общности зад граница / Симеон Янев, Владимир Калоянов

  Симеон Янев 1994 г.
 • СИП [свободноизбираем предмет] - литература : [За] VII клас Учебно помагало / Симеон Янев, Ангел Малинов.

  Симеон Янев 1994 г.
 • Западноевропейска литература XIII–XIX в. : За гимназ. курс

  Симеон Дончев Хаджикосев 1998 г.
 • Христолюбива читанка за българските деца / Състав. Иван Цанев, Валентин Кожухаров

  Иван Цанев 1998 г.
 • Литература : Учебно помагало за VIII клас на средното образователно училище / Симеон Янев, Радослав Радев

  Симеон Янев 1999 г.
 • Западноевропейска литература : Ч. 1

  Симеон Дончев Хаджикосев 2000 г.
 • Пет (5) за четири (4) Игри, закачки и задачки в стихописно блокче

  Иван Цанев 2001 г.
 • Западноевропейска литература : Ч. 2 / Барок ; Класицизъм ; Просвещение 1544–1808

  Симеон Дончев Хаджикосев 2003 г.
 • Западноевропейска литература : Ч. 3: Романтизъм

  Симеон Дончев Хаджикосев 2005 г.
 • Теми по литература VII клас : Как да напиша домашното си ; Как да се подготвя за контролни и класни упражнения ; Как да успея на конкурсния изпит

  Димитър Щерев Кирков 2005 г.
 • Западноевропейска литература : Ч. 4: Романски романтизъм

  Симеон Дончев Хаджикосев 2007 г.
 • Западноевропейска литература : Ч. 5: Големите френски реалисти от ХIХ в.

  Симеон Дончев Хаджикосев 2009 г.
 • Западноевропейска литература : Ч. 6: Големите английски реалисти от XIX в.

  Симеон Дончев Хаджикосев 2010 г.
 • Западноевропейска литература : Ч. 7: Другите големи реалисти от XIX в

  Симеон Дончев Хаджикосев 2011 г.
 • Западноевропейска литература : Ч. 8: Другите големи реалисти

  Симеон Дончев Хаджикосев 2013 г.
 • Западноевропейска литература : Ч. 9–10: Ранен европейски модернизъм (1848–1914)

  Симеон Дончев Хаджикосев 2016 г.
 • Западноевропейска литература : Ч. 11: Десетимата най-големи поети на европейския модернизъм

  Симеон Дончев Хаджикосев 2018 г.